Aktualności

Grupa psychoedukacyjno – wsparciowa dla osób doświadczających bądź zagrożonych przemocą w rodzinie.

Grupa wsparciowo-psychoedukacyjna składa się z cyklu 12 spotkań prowadzonych przez psychologa Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Z uwagi na poruszaną problematykę spotkania podzielone są na dwa bloki tematyczne. Pierwszy blok dotyczy przemocy w rodzinie natomiast drugi nastawiony jest na rozwój kompetencji osobistych i społecznych m.in wzmocnienie poczucia własnej wartości czy radzenie sobie ze stresem.

Grupa wsparcia ma charakter otwarty, co oznacza, że w dowolnym momencie osoby chętne (po wcześniejszej konsultacji idywidualnej przygotowującej do uczestnictwa w grupie i zapoznaniu się z regulaminem) mogą dołączyć do pracujących już uczestników.

Adresaci grupy psychoedukacyjno-wsparciowej:

Grupa wsparcia jest skierowana do osób mieszkających na terenie Siemianowic Śląskich, które doświadczają przemocy w rodzinie bądź znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka. Uczestnikiem może się stać również każda osoba, która czuje się niepewnie w relacjach z bliskimi, przyjmuje zazwyczaj postawę uległą bądź bierną, co może powodować zagrożenie doświadczania przemocy w przyszłości.

Czas i miejsce:

Zajęcia realizowane będą na terenie Ośrodka Intewencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Pszczelniczej 10.

Spotkania grupy rozpoczynają się 14 marca 2016 r od godziny 16:00 do 18:00. Spotkania odbywać się będą cyklicznie w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca. W zależnosci od potrzeb grupy godzina spotkań może ulec zmianie na godziny dopołudniowe.

Podstawowe cele:

Podstawowym celem grupy jest przełamanie społecznej izolacji oraz zbudowanie systemu wsparcia dla osób doświadczjących bądź zagrożonych przemocy ze strony bliskich. Ważnym celem jest także wzrost poczucia własnej wartosi, odbarczenie z poczucia winy, zmniejszenie poczucia wstydu oraz wypracowanie nowych kometencji społecznych. Spotkania mają również na celu wzmocnienie oraz przywrócenie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących własnego życia. Uczestniczki będą miały okazje przyjrzeć się swojej sytuacji z innej perspektywy oraz dostrzec nowe sposoby radzenia sobie z aktualną sytuacją rodzinną.

Metody pracy:

  • praca w podgrupach lub parach

  • praca indywidualne

  • dyskusja, dzielenie się własnymi doświadczeniami

  • mini-wykłady

  • odgrywanie scenek

  • „burza mózgów”

Zmiany organizacyjne dotyczące grupy wsparcia da osób doznających przemocy domowej – od teraz grupa otwarta przez cały rok!

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska oraz chcąc jeszcze bardziej otoczyć specjalistyczną pomocą i wsparciem …

Dzień Walki z Depresją

Na 23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją.  Przy tej okazji warto przypomnieć, że depresja to …

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

22 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, który obchodzony jest w Polsce już od 21 lat. W ramach jego …