Aktualności

Policjantki na spotkaniu grupy wsparcia w OIK-u

SAM_2475Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich już od dłuższego czasu oferuje kobietom doznającym szeroko rozumianej przemocy w rodzinie, bądź zagrożonym tym zjawiskiem, możliwość uczestniczenia w grupie wsparcia. Zajęcia te odbywają się regularnie,w każdy wtorek, w siedzibie OIK. Na ostatnim spotkaniu uczestniczące w nim kobiety miały okazję porozmawiać z trzema siemianowickimi policjantkami, które w swojej dotychczasowej pracy wielokrotnie miały do czynienia z osobami doświadczającymi przemocy domowej.

Włączenie się do powyższego przedsięwzięcia przedstawicieli Policji, jakże znaczącej instytucji w przypadku osób doznających przemocy, jest dla kobiet dotkniętych powyższym problemem niezwykłą okazją i szansą na podzielenie się swoimi doświadczeniami w zakresie współpracy z Policją, uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania, rozwianie wątpliwości czy wysłuchanie pomocnych rad i wskazówek, dotyczących działań, jakie powinna podjąć osoba doznająca przemocy.

Podczas ostatniego spotkania w ramach grupy wsparcia trzy siemianowickie policjantki – nadkomisarz Izabella Rom, sierżant sztabowy Tatiana Lukoszek oraz młodszy aspirant Jagoda Tomanek-Olczak, przekazały uczestniczącym w nim kobietom szereg istotnych i przydatnych w ich sytuacji informacji, obejmujących między innymi: kwestie związane ze złożeniem zawiadomienia
o przestępstwie przemocy domowej, przebieg postępowania karnego w tego typu sprawach, zakres działań możliwych do podjęcia w przypadku doznania jakiejkolwiek formy przemocy. Funkcjonariuszki Policji podkreślały przy tym również jakie prawa mają kobiety doświadczające tego rodzaju problemów oraz czego mogą żądać i oczekiwać ze strony organów ścigania, by uzyskać pomoc w swej trudnej sytuacji. Świadomość w tym obszarze jest niezwykle cenna i ma ogromny wpływ na to, jakie kroki podejmą osoby doznające przemocy i jakie działania w dalszej perspektywie zostaną podjęte przez organy ścigania. Poza omówieniem tych wielu formalnych kwestii policjantki udzieliły także uczestniczkom spotkania wsparcia, starały się je wzmocnić a także motywować do podjęcia działań, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz dzieciom. Zwracały przy tym uwagę, by kobiety, które doznały krzywdy i cierpienia z powodu przemocy przełamały poczucie wstydu
i winy, nabrały wiary w skuteczność działań organów ścigania oraz przeciwstawiły się temu, czego doświadczały, a co jest dla nich źródłem ogromnego dyskomfortu i tak bardzo negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie. Przy okazji poruszania kwestii związanych z nastawieniem, wiarą w siebie, poczuciem własnej wartości i przyznaniem sobie prawa do spokoju i szczęścia, funkcjonariuszki siemianowickiej policji podkreśliły także rolę i znaczenie pomocy świadczonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Włączenie się siemianowickiej Policji w działania Ośrodka związane z pomocą kobietom doznającym przemocy bądź zagrożonych tym zjawiskiem, poprzez uczestnictwo w spotkaniu grupy wsparcia i podzielenie się swoją wiedzą spotkało się
z przychylną reakcją uczestniczących w nim kobiet. W planach obu instytucji jest powtórzenie tego typu spotkań
w przyszłości.

autor: Joanna Maj, Barbara Banaś

OIK na Industriadzie 2024 w naszym mieście

W minioną sobotę, tj. 1 czerwca br., Ośrodek Interwencji Kryzysowej miał zaszczyt uczestniczyć w dużym wydarzeniu jakim …

Oferta pracy – poszukujemy osoby do naszego zespołu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej poszukuje kandydatów na stanowisko: pracownik miejsca całodobowego pobytu – interwent …

Rekrutacja trwa – zapraszamy do aplikowania

Przypominamy, iż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej trwa rekrutacja na stanowisko: pracownik miejsca całodobowego pobytu …