Aktualności

Policjantki na spotkaniu grupy wsparcia w OIK-u

SAM_2475Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich już od dłuższego czasu oferuje kobietom doznającym szeroko rozumianej przemocy w rodzinie, bądź zagrożonym tym zjawiskiem, możliwość uczestniczenia w grupie wsparcia. Zajęcia te odbywają się regularnie,w każdy wtorek, w siedzibie OIK. Na ostatnim spotkaniu uczestniczące w nim kobiety miały okazję porozmawiać z trzema siemianowickimi policjantkami, które w swojej dotychczasowej pracy wielokrotnie miały do czynienia z osobami doświadczającymi przemocy domowej.

Włączenie się do powyższego przedsięwzięcia przedstawicieli Policji, jakże znaczącej instytucji w przypadku osób doznających przemocy, jest dla kobiet dotkniętych powyższym problemem niezwykłą okazją i szansą na podzielenie się swoimi doświadczeniami w zakresie współpracy z Policją, uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania, rozwianie wątpliwości czy wysłuchanie pomocnych rad i wskazówek, dotyczących działań, jakie powinna podjąć osoba doznająca przemocy.

Podczas ostatniego spotkania w ramach grupy wsparcia trzy siemianowickie policjantki – nadkomisarz Izabella Rom, sierżant sztabowy Tatiana Lukoszek oraz młodszy aspirant Jagoda Tomanek-Olczak, przekazały uczestniczącym w nim kobietom szereg istotnych i przydatnych w ich sytuacji informacji, obejmujących między innymi: kwestie związane ze złożeniem zawiadomienia
o przestępstwie przemocy domowej, przebieg postępowania karnego w tego typu sprawach, zakres działań możliwych do podjęcia w przypadku doznania jakiejkolwiek formy przemocy. Funkcjonariuszki Policji podkreślały przy tym również jakie prawa mają kobiety doświadczające tego rodzaju problemów oraz czego mogą żądać i oczekiwać ze strony organów ścigania, by uzyskać pomoc w swej trudnej sytuacji. Świadomość w tym obszarze jest niezwykle cenna i ma ogromny wpływ na to, jakie kroki podejmą osoby doznające przemocy i jakie działania w dalszej perspektywie zostaną podjęte przez organy ścigania. Poza omówieniem tych wielu formalnych kwestii policjantki udzieliły także uczestniczkom spotkania wsparcia, starały się je wzmocnić a także motywować do podjęcia działań, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz dzieciom. Zwracały przy tym uwagę, by kobiety, które doznały krzywdy i cierpienia z powodu przemocy przełamały poczucie wstydu
i winy, nabrały wiary w skuteczność działań organów ścigania oraz przeciwstawiły się temu, czego doświadczały, a co jest dla nich źródłem ogromnego dyskomfortu i tak bardzo negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie. Przy okazji poruszania kwestii związanych z nastawieniem, wiarą w siebie, poczuciem własnej wartości i przyznaniem sobie prawa do spokoju i szczęścia, funkcjonariuszki siemianowickiej policji podkreśliły także rolę i znaczenie pomocy świadczonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Włączenie się siemianowickiej Policji w działania Ośrodka związane z pomocą kobietom doznającym przemocy bądź zagrożonych tym zjawiskiem, poprzez uczestnictwo w spotkaniu grupy wsparcia i podzielenie się swoją wiedzą spotkało się
z przychylną reakcją uczestniczących w nim kobiet. W planach obu instytucji jest powtórzenie tego typu spotkań
w przyszłości.

autor: Joanna Maj, Barbara Banaś

Zaproszenie na Festiwal Dzieci i Młodzieży

Pragniemy zaprosić Państwa na Festiwal Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się 27 maja br. w godzinach 15:00-17:00 …

Informacja o stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES

Za Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich przekazujemy Państwu informację dotyczącą …

Zapraszamy do skorzystania z oferty pomocowej w ramach projektu „Siemianowice przeciw przemocy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz …