Aktualności

Szkolenie specjalistów w Siemianowicach Śląskich

img_2490 W dniach 29-30 listopada 2016 roku w Siemianowicach Śląskich miało miejsce spotkanie naczelników komórek właściwych ds. obronnych i zarządzania kryzysowego starostw powiatowych i miast na prawach powiatu oraz dyrektorów Ośrodków/Punktów Kryzysowych. Przedstawiciele w/w organów oraz instytucji gościli w naszym mieście w związku z organizowanym w tych dniach szkoleniem pt. „Działania organów samorządu terytorialnego tworzących system kierowania bezpieczeństwem narodowym w zakresie współpracy jego elementów, a także w obszarze przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty systemu zarządzenia kryzysowego w ramach monitorowania, planowania, reagowania oraz usuwania skutków zagrożeń w wyższych stanach gotowości obronnej państwa na terenie województwa śląskiego”.

Pierwszy dzień szkolenia odbył się w siemianowickim Parku Tradycji, gdzie przybyłych gości uroczyście powitali Pan Mariusz Trepka, II Wicewojewoda Śląski, a także Pan Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, podkreślając rangę i ważność spotkania, poruszanych zagadnień oraz wzajemnej współpracy w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. W dalszej części głos zabrał Grzegorz Kamieniowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który przedstawił genezę szkolenia, odwołując się do opracowanej w 2010 roku procedury udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. Następnie podstawy prawne organizacji interwencji kryzysowej przybliżył uczestnikom Grzegorz Rak, Kierownik Oddziału Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestnicy szkolenia mieli również okazję zapoznać się z wnioskami z doświadczeń w obszarze interwencji kryzysowej po katastrofie w KWK „Mysłowice-Wesoła”, które zostały omówione przez Edwarda Lasok, Prezydenta Miasta Mysłowice. Do swoich dotychczasowych doświadczeń odwołali się także Stella Zdziejowska, psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, oraz Michał Czaja, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, którzy na wybranych przykładach przedstawili zakres swojej współpracy w obszarze interwencji kryzysowej w sytuacji zdarzeń masowych na terenie miasta. W dalszej części panelu wystąpił Jacek Zagórski, Starszy Inspektor Oddziału Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przybliżając temat bezpieczeństwa cywilnego w okresie podwyższania gotowości obronnej państwa na przykładzie „Procedury wsparcia i pomocy psychologicznej w wypadkach masowych i katastrofach”. Część wykładową domknęło przedstawienie wniosków z wojewódzkich ćwiczeń pk. „Autostrada 2016” w zakresie zapewnienia pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym i ich bliskim, którego dokonała Małgorzata Malinowska, Dyrektor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.

Program przedstawianego szkolenia, poza częścią teoretyczną, przewidywał w pierwszym dniu również zajęcia praktyczne dla Naczelników Wydziałów Zarządzania Kryzysowego oraz Kierowników Ośrodków/Punktów Kryzysowych. W ramach wspomnianych zajęć uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem placówek/instytucji, stanowiących istotny punkt na mapie naszego miasta – Zakładu ROSOMAK S.A. oraz Centrum Leczenia Oparzeń.

Drugi dzień szkolenia, przypadający na 30 listopada 2016 roku, odbywał się w Hotelu Vacanza w Siemianowicach Śląskich i realizowany był w dwóch grupach tematycznych – osobno dla naczelników komórek właściwych ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, którzy byli szkoleni w zakresie realizacji zadań obronnych, oraz dla kierowników Ośrodków/Punktów Interwencji Kryzysowej. W ramach powyższego panelu przedstawione zostały między innymi zadania Straży Granicznej a także współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy ofiarom handlu ludźmi, o czym mówiła Marlena Brauner, st.chor. Straży Granicznej, koordynator ds. handlu ludźmi Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. W dalszej części szkolenia dr Michał Szyszka, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, omówił kwestie dotyczące kształtowania wizerunku i relacji publicznych Ośrodków a także promocję działań tych instytucji w aspekcie systemu zarządzania kryzysowego oraz realizacji zadań wsparcia i pomocy w wypadkach i katastrofach. Zwieńczeniem drugiego dnia szkolenia był panel dyskusyjny odwołujący się do standardów interwencji kryzysowej, jej obecnego stanu oraz perspektyw w tym obszarze, prowadzony przez Małgorzatę Malinowską, Dyrektor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, oraz Sylwię Michalec-Jękot, Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Myślenicach. Tym też akcentem zakończono dwa owocne dni pracy szkoleniowej, poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w sytuacjach różnorodnych zagrożeń oraz wyższych stanach gotowości obronnej państwa na terenie województwa śląskiego.

Joanna Maj

Przypomnienie informacji na temat bieżącego funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Szanowni Państwo,  przypominamy, iż od dnia 21.11.2022 roku działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach …

Aktualizacja informacji dotyczących funkcjonowania świetlicy środowiskowej OIK

Informujemy, że zajęcia w ramach świetlicy dla dzieci, działającej przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizowane …

Debata społeczna „STOP PRZEMOCY – przemoc w rodzinie”

W dniu 14 grudnia br. w Parku Tradycji odbyła się debata społeczna pn. „STOP PRZEMOCY – przemoc w rodzinie”, …