Aktualności

10 lat za nami… Ośrodek Interwencji Kryzysowej świętował swój jubileusz

10 lat temu w naszym mieście powstał Ośrodek Interwencji Kryzysowej – instytucja powołana do pomocy mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych, która przez tę mijającą dekadę cały czas rozwijała swoje skrzydła, starając się wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu lokalnej społeczności. Z tej okazji 21 lutego b.r. odbyła się uroczystość uświetniająca ten okrągły jubileusz.

Obchody rozpoczęto uroczystą mszą świętą w Kościele pod wezwaniem św. Krzyża, której przewodniczył ksiądz dziekan, Krystian Bujak. Nabożeństwo współprowadzili gospodarz parafii – ks. Stanisław Nocoń, oraz księża wspierający OIK już od wielu lat – ks. Joachim Konkol oraz ks. Ireneusz Pawlak. Dalsza część uroczystości odbyła się w siedzibie Ośrodka. 

                      

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonała Kierownik OIK, Kinga Hamera-Gromacka, która podziękowała wszystkim za przybycie i wspólne celebrowanie tak ważnego dla Ośrodka jubileuszu, podkreślając przy tym, jak ważna i cenna jest praca interdyscyplinarna oraz współpraca na rzecz mieszkańców naszego miasta. Nie zabrakło również słów, mówiących o ogromnej pracy, wysiłku, zaangażowaniu i sercu włożonym przez wiele osób w budowanie, rozwijanie oraz dotychczasową działalność Ośrodka.

                      

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, Rafał Piech, w którego wyjątkowym wystąpieniu można było usłyszeć, jak ważnym miejscem na mapie naszego miasta jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz tworzący go ludzie.

           

Dalsza część spotkania poświęcona była podsumowaniu dotychczasowej działalności OIK. Licznie zebrani na tym uroczystym spotkaniu goście mieli okazję zobaczyć, jak bardzo Ośrodek zmienił się i ewoluował przez te 10 lat. Dekadę wspomnień pozwoliła przybliżyć prezentacja, poświęcona temu okresowi, jak również wystawa zdjęć, obrazujących to, co dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej ważne i co wydarzyło się do tej pory.

W związku z tym, że OIK to przede wszystkim ludzie, nie mogło zabraknąć części poświęconej tym, dla których Ośrodek istnieje. Zebrani goście mogli usłyszeć niezwykle emocjonujące wystąpienie mieszkanki naszego miasta, która podzieliła się swoją historią, podkreślając w niej jak wiele udało jej się osiągnąć oraz jak dużą rolę odegrał w jej życiu Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz ludzie, którzy ją wspierali w walce o lepszy los.

Uwieńczeniem oficjalnej części uroczystości było wręczenie podziękowań władzom miasta, przedstawicielom instytucji współpracujących z Ośrodkiem jak również osobom tworzącym OIK.
Nie zabrakło również życzeń, gratulacji oraz wielu ciepłych i ważnych słów, płynących od zebranych licznie gości.  

                    

Gospodarzy spotkania swoją obecnością zaszczycili: prezydent miasta Siemianowice Śląskie – Rafał Piech, I-wszy zastępca prezydenta miasta – Agnieszka Gładysz, II-gi zastępca prezydenta miasta – Anna Zasada-Chorab, sekretarz miasta – Adam Skowronek oraz skarbnik miasta – Henryk Falkus. Obecni na spotkaniu byli ponadto przedstawiciele instytucji współpracujących, m.in. naczelnik wydziału polityki społecznej – Katarzyna Jończyk, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego – Michał Czaja, Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych – Elżbieta Nieszporek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich – Jan Jeleń, komendant miejski policji – mł. insp. mgr Dariusz Kopeć, funkcjonariusze KMP – mł. asp. Marcin Nowak i asp. Radosław Motybel, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, bryg. mgr inż. Rafał Świerczek, komendant Straży Miejskiej – Angelika Wojciechowska, pielęgniarka koordynująca stacji Pogotowia Ratunkowego – Katarzyna Szopa, prezes Szpitala Miejskiego – Agnieszka Wołowiec, sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich – Aneta Pośpiech, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich – Hanna Becker, zastępca dyrektora PUP-u – Ireneusz Pilch, dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 – Katarzyna Stawik, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Ewa Bandała, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych – Edyta Świątczak-Gurzęda, naczelnik wydziału kultury i sportu – Małgorzata Pichen, dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury – Marek Banasik, radny miasta Siemianowice Śląskie – Grzegorz Jurkiewicz, prezes stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” – Zygmunt Jurowiec wraz ze współpracownikami, wspierający na co dzień pracę Ośrodka a także, z ramienia Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, superwizor zespołu OIK – Beata Birnbach oraz dyrektor naczelny Rosomak S.A., jednego z darczyńców OIK – Bartłomiej Smoczyński.

                                 

Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z pracownikami pragnie serdecznie podziękować wszystkim szanownym gościom za przybycie i wspólne celebrowanie tego wyjątkowego jubileuszu, jak i za te dotychczasowe 10 lat wsparcia i współpracy na rzecz mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Joanna Maj

OIK na Industriadzie 2024 w naszym mieście

W minioną sobotę, tj. 1 czerwca br., Ośrodek Interwencji Kryzysowej miał zaszczyt uczestniczyć w dużym wydarzeniu jakim …

Oferta pracy – poszukujemy osoby do naszego zespołu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej poszukuje kandydatów na stanowisko: pracownik miejsca całodobowego pobytu – interwent …

Rekrutacja trwa – zapraszamy do aplikowania

Przypominamy, iż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej trwa rekrutacja na stanowisko: pracownik miejsca całodobowego pobytu …