Kategoria: <span>Aktualności</span>

Pracownicy OIK obecni na ważnych wydarzeniach w mieście

Nasze miasto, Siemianowice Śląskie, obchodzi w tym roku jubileusz 90 lat nadania praw miejskich. Ta niewątpliwie ważna okoliczność stanowiła motyw przewodni tegorocznych obchodów Dni Siemianowic Śląskich, podczas których zorganizowano mnóstwo interesujących wydarzeń dla mieszkańców naszego miasta. 

Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej aktywnie zaangażowali się w działania podczas dwóch czerwcowych weekendów, podczas których liczne organizacje i podmioty samorządowe miały okazję zaprezentować się i przedstawić zainteresowanym swoją ofertę. 

W niedzielę, 5 czerwca, odbył się Piknik Zdrowia, którego ideą była promocja szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Obecne podczas tego wydarzenia psycholożki OIK dyżurowały w specjalnie stworzonym na tę okoliczność punkcie, co stanowiło dla mieszkańców okazję do bezpośredniego kontaktu, zapoznania się z ofertą Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zadania nurtujących pytań i uzyskania informacji, które mogły stać się zachętą do dalszego kontaktu i zadbania o swój dobrostan psychiczny.

Piknik Zdrowia 2022, Foto: źródło własne     Piknik Zdrowia 2022, Foto: źródło własne   Piknik Zdrowia 2022, Foto: źródło własne

Z kolei w sobotę, 11 czerwca, podczas 38. Dni Siemianowic Śląskich, przy okazji prezentacji siemianowickich organizacji pozarządowych, odbyły się różnorodne warsztaty i atrakcje nawiązujące między innymi do historii naszego miasta, istotnych wydarzeń i postaci z nim związanych, czy ciekawych miejsc w Siemianowicach Śląskich. Tu również nie zabrakło akcentu Ośrodka Interwencji Kryzysowej.  Przedstawicielki kadry OIK, na co dzień zaangażowane w pracę z dziećmi i młodzieżą w ramach prowadzonej świetlicy środowiskowej, starały się zaktywizować naszych mieszkańców oraz zachęcić ich do refleksji, wspomnień i kreatywnego myślenia. 

Foto: Piotr Pindur - Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie, źródło: strona FB Siemianowice Dobre Bo śląskie

Foto: Piotr Pindur - Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie, źródło: strona FB Siemianowice Dobre Bo śląskie Foto: Piotr Pindur - Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie, źródło: strona FB Siemianowice Dobre Bo śląskie Foto: Piotr Pindur - Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie, źródło: strona FB Siemianowice Dobre Bo śląskie

Pomoc w języku ukraińskim dostępna na Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

W oparciu o informacje umieszczone w Biuletynie Rzecznika Praw Dziecka przekazujemy Państwu, iż od 2 marca br. przy dotychczasowym darmowym Telefonie Zaufania 800 12 12 12  pełni dyżury psycholog posługujący się biegle językiem ukraińskim

Terminy oraz godziny dyżurowania dostępne są na stronie BRPD —> https://brpd.gov.pl/2022/02/25/uwaga-pomoc-800-12-12-12-po-ukrainsku/

Zapraszamy do zapoznania się.

Bieżące informacje nt. sytuacji osób przybywających do nas z Ukrainy

Mając na uwadze dynamikę sytuacji związanej z obywatelami Ukrainy przybywającymi do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi na terenie ich kraju udostępniamy Państwu link przekierowujący do  podstrony miejskiej platformy internetowej, która poświęcona jest ww. tematyce i zawiera bieżące informacje oraz komunikaty dotyczące sytuacji osób z Ukrainy a także pomocy skierowanej w stosunku do nich zarówno na terenie miasta Siemianowice Śląskie, jak i ogólnokrajowych działań. 

Zapraszamy do zapoznania się —> http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/pomoc-dla-ukrainy/ Допомога Україні – Ратуша Семяновице-Сленські

Komunikat Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ws. zapewnienia miejsca pobytu dla uchodźców z Ukrainy

Powołując się na informację zamieszczoną na miejskiej platformie internetowej (www.siemianowice.pl) przekazujemy Państwu komunikat Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ws. zapewnienia miejsca pobytu dla uchodźców z Ukrainy: 

 1. Zadanie związane z ulokowaniem uchodźców na terenie kraju należy do administracji rządowej
 2. Kwestie lokowania osób i rodzin na terenie Województwa Śląskiego koordynuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 3. Samorządy gminne i miejskie, w tym Siemianowice Śląskie zgłaszają Wojewodzie gotowość i ilość miejsc kwaterunkowych dla uchodźców. Aktualnie miasto przygotowało 15 miejsc kwaterunkowych. Trwają prace nad przygotowaniem kolejnych miejsc.
 4. Siemianowicki Urząd Miasta oddał do dyspozycji Wojewody tymczasowe miejsca noclegowo – sanitarne, które mogą być utworzone w halach obiektów sportowych należących do samorządu. Tego typu rozwiązanie może zabezpieczyć interwencyjnie około 1000 osób.
 5. Uchodźcy z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską zobowiązani są udać się do punktu recepcyjnego zorganizowanego przy granicy, w którym otrzymają niezbędne informacje na temat możliwości zakwaterowania na terytorium Polski.
 6. Województwo Śląskie wyznaczono jako organizatora miejsc kwaterunkowych dla osób przekraczających granicę ukraińską w województwie podkarpackim.
 7. Organizowanie miejsc kwaterunkowych przez osoby prywatne aktualnie odbywa się poza zorganizowanym krajowym systemem pomocy.
 8. Gotowość pomocy przy organizowaniu transportu z granicy można zgłaszać bezpośrednio do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Siemianowicach Śląskich telefonicznie pod numerem: 32 220 01 80 lub mailowo: mczk@um.siemianowice.pl

Osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie ponownie mogą skorzystać z grupy wsparcia w OIK

Zgodnie z informacją przekazaną Państwu z końcem ubiegłego roku wznawiamy realizację Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, która prowadzona jest przez psychologów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, wspieranych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich. 

Przebieg poprzedniej edycji grupy wsparcia oraz informacje zwrotne od uczestniczek spotkań realizowanych w ramach ww. grupy pozwalają stwierdzić iż tego typu działania są potrzebne i przynoszą pozytywne skutki wśród osób korzystających z tej formy pomocy, m.in. w postaci  poprawy ich kondycji psychicznej, wzmocnienia, wzrostu samoświadomości, poczucia własnej wartości oraz sprawczości, rozwoju w obszarze radzenia sobie z problemem, czy podejmowaniu konkretnych działań ukierunkowanych na wyjście z kręgu przemocy. 

Dlatego też wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu grupy docelowej i realizując zadania w ramach przeciwdziałania problemowi przemocy w rodzinie w naszym mieście wznawiamy prowadzenie grupy wsparcia i tym samym zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem. 

Spotkania w ramach bieżącej edycji grupy wsparcia, podobnie jak to miało miejsce do tej pory, odbywać się będą w każdą środę, począwszy od 2 marca 2022 roku, w godzinach 16:00-18:00, w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Pszczelniczej 10. Cykl będzie liczył 10 spotkań i jego zakończenie planowane jest na 11 maja 2022 r. Osoby chcące skorzystać z tej formy pomocy zapraszamy do zgłoszenia się w podanym terminie rozpoczęcia spotkań. Udział w grupie wsparcia jest bezpłatny, nie jest wymagane żadne skierowanie.  

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z osobami prowadzącymi grupę wsparcia, którymi w bieżącej edycji są: Agata Szczyrbowska-Duda oraz Joanna Maj. Kontakt możliwy pod numerem telefony 32 762 81 00. 

 

Informacja nt. usługi „Mobilny Urzędnik”

Szanowni Państwo,
powołując się na wiadomość uzyskaną z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie informujemy, iż „Zarządzeniem nr 2681/2022 w sprawie: wprowadzenia usługi w ramach projektu pod nazwą „Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie wprowadzono nową usługę dla mieszkańców.

Usługa ta polega na załatwianiu spraw urzędowych w miejscu zamieszkania osoby ze szczególnymi potrzebami. Z usługi „Mobilnego Urzędnika” mogą korzystać mieszkańcy Miasta Siemianowice Śląskie, będący osobami o szczególnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne biologicznie lub prawnie, osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług publicznych, osoby starsze (65+), zależne (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i obywatelskim. Osoby sprawujące faktyczną opiekę nad osobami starszymi, nad osobami zależnymi oraz opiekunowie pieczy zastępczej w sytuacji życiowej/zdrowotnej uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie. Szczegółowy zakres Usługi znajduje się w ww. Zarządzeniu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.” (za: Sabina Miland, Wydział Polityki Społecznej UM Siemianowice Śląskie).

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami. 

mobilnyurzednik_ulotka 

Zarządzenie 2681 

 

Informacja dot. Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia, od 1 grudnia 2021 roku swoją działalność wznowiło Centrum wsparcia dla osób dorosłych w stanie kryzysu psychicznego. W ramach tego projektu świadczona jest całodobowa, profesjonalna pomoc psychologiczna. W Centrum wsparcia dyżurują również tacy specjaliści jak: psychiatra, prawnik, terapeuta uzależnień, seksuolog, pracownik socjalny czy asystent zdrowienia.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.centrumwsparcia.pl

Kontakt ze specjalistami Centrum Wsparcia jest możliwy poprzez:

 • bezpłatny tel. 800 70 2222 (całą dobę)
 • czat
 • e-mail: porady@centrumwsparcia.pl
 • sesje terapeutyczne oraz spotkania online z wymienionymi wyżej specjalistami po umówieniu i kwalifikacji. 

 

 

Kolejni uczestnicy ukończyli zajęcia realizowane przez OIK

Grudzień to często czas podsumowań, dokonywania pewnych zestawień czy bilansów.  To świetna okazja by docenić swoje działania, mniejsze i większe kroki naprzód oraz sukcesy. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy mierzymy się z jakimś wyzwaniem bądź dokonujemy ważnych zmian w swoim życiu. 

Osoby korzystające z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich bardzo często są właśnie na takim etapie – zmian, szeroko rozumianego rozwoju, pracy nad sobą, dążenia do poprawy swojej sytuacji życiowej. Pracownicy OIK dokładają wszelkich starań by jak najlepiej towarzyszyć im na tej drodze i wspierać ich w tym procesie. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że podejmując wspólne działania udało się po raz kolejny osiągnąć coś, co może zwrotnie przynieść wiele korzyści i poprawić jakość życia osób mierzących się z różnymi problemami. A stało się to możliwe m.in. dzięki grupowym formom pomocy realizowanym przez OIK. 

W grudniu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyły się ostatnie spotkania, domykające kolejne edycje specjalistycznych zajęć grupowych skierowanych do mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Powiększyło się grono osób, rodziców i opiekunów, którzy ukończyli warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze pn. Akademia Dobrego Rodzica. Zajęcia te realizowane są cyklicznie w Ośrodku już od wielu lat i  zgłaszają się na nie zarówno ci, którzy są zobowiązani przez Sąd do odbycia tego typu zajęć, jak i osoby chcące poprawić swoje funkcjonowanie w wymienionym zakresie z własnej inicjatywy. Ponadto grupa osób zainteresowanych zgłębieniem tematów z obszaru przemocy i radzenia sobie z tym problemem ukończyła cykl spotkań w ramach grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, która została poprowadzona przez pracowników OIK. Ta forma zajęć została wznowiona w Ośrodku po przerwie, a rekrutacją uczestników zajął się tym razem Zespół Interdyscyplinarny działający przy  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, nadzorujący w naszym mieście Procedurę Niebieskie Karty. W inicjatywę włączyli się ponadto Komenda Miejska Policji oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, których przedstawiciele uczestniczyli w jednym ze spotkań uświadamiając osobom uczestniczącym ich prawa oraz rozwiewając wątpliwości w omawianym obszarze.

W przypadku obu wymienionych zajęć planowane są kolejne edycje w nadchodzącym, 2022 roku. O szczegółach będziemy informować między innymi na stronie Ośrodka Interwencji Kryzysowej .

Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności, zdobyte przez dotychczasowych uczestników zajęć, znajdą swoje odzwierciedlenie w ich codziennym życiu oraz przyczynią się do poprawy ich funkcjonowania w sferze osobistej  i w relacjach z innymi ludźmi.  

 

Najserdeczniejsze świąteczne życzenia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia – przede  wszystkim zdrowia, spokoju oraz wiary i nadziei na przyszłość.

Niech ten wyjątkowy czas przyniesie Wam szczęście, radość i spełnienie. 

 

Kierownik oraz pracownicy

Ośrodka Interwencji Kryzysowej

w Siemianowicach Śląskich 

Pracownicy OIK obecni na ważnych wydarzeniach w mieście

Nasze miasto, Siemianowice Śląskie, obchodzi w tym roku jubileusz 90 lat nadania praw miejskich. Ta niewątpliwie ważna …

Pomoc w języku ukraińskim dostępna na Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

W oparciu o informacje umieszczone w Biuletynie Rzecznika Praw Dziecka przekazujemy Państwu, iż od 2 marca br. przy dotychczasowym …

Bieżące informacje nt. sytuacji osób przybywających do nas z Ukrainy

Mając na uwadze dynamikę sytuacji związanej z obywatelami Ukrainy przybywającymi do Polski w związku z toczącymi się …