Aktualności

Ruszyła Grupa Wsparcia Dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  oraz  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich serdecznie zapraszają zainteresowane osoby do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie

Bieżący cykl zajęć w ramach grupy wsparcia obejmuje 10 spotkań i trwa od 06.10.2021r. do 10.12.2021r., a spotkania grupy odbywają się w każdą środę, w godzinach 16:00 – 18:00. Miejscem spotkań jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, mieszczący się przy ul. Pszczelniczej 10.

Spotkania grupy wsparcia prowadzone są przez dwóch psychologów OIK.

Pragnąc przybliżyć Państwu niniejszą ofertę przedstawiamy poniżej podstawowe informacje na temat grupy wsparcia, mając tym samym nadzieję, że osoby, które potrzebują tego typu specjalistycznej pomocy i wsparcia odnajdą w tym szansę dla siebie i zgłoszą się na spotkanie.

CEL GŁÓWNY:

Odbudowanie zdolności do prawidłowego pełnienia ról społecznych i reagowania na zaburzenia funkcji rodziny oraz pogłębianie kompetencji interpersonalnych osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Tematyka:

  • Zapoznanie z definicją przemocy domowej, jej rodzajami i mechanizmami.

  • Zwiększenie świadomości praw osobistych i zdobycie umiejętności niezbędnych do korzystania z nich.

  • Sposoby wychodzenia z kryzysu i radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.

  • Działania o charakterze wspierającym i terapeutycznym dla osób z rodzin dotkniętych zaburzeniem pełnienia ról rodzinnych i społecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

  • Działania o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym, zmierzające do złagodzenia psychologicznych skutków przemocy domowej wśród jej ofiar.

Oczekiwane rezultaty:

  • złagodzenie psychologicznych skutków przemocy domowej, odzyskanie równowagi psychofizycznej przez uczestników programu;

  • odbudowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby;

  • nabycie / wzmocnienie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zaburzeń równowagi w rodzinie;

  • poznanie mechanizmów powstawania sytuacji kryzysowej i nabycie umiejętności wychodzenia z niej;

  • nabycie umiejętności korzystania z instytucjonalnych form wsparcia.

Jeżeli doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy w rodzinie, chcesz zmienić swoją sytuację, potrzebujesz szeroko rozumianej pomocy i wsparcia – zgłoś się do nas. 

Razem możemy więcej!

Katarzyna Cieślik (MOPS)

Joanna Maj (OIK)

 

Prezydent wraz z Mikołajem odwiedzili dzieci w świetlicy środowiskowej OIK

W środę, 6 grudnia, w wielu miejscach działo się sporo dobrych rzeczy… Niewątpliwie dla najmłodszych najważniejszym …

Odwołane dyżury prawnika w OIK

Informujemy, iż w pierwsze dwa poniedziałki grudnia, tj. 4 oraz 11 grudnia br., konsultacje prawne w Ośrodku Interwencji …

Pomoc bezdomnym – bezpłatna infolinia

W związku z nastaniem trudniejszych warunków, niejednokrotnie zagrażających zdrowiu i życiu osób bezdomnych, ponownie …