Aktualności

Doznajesz przemocy domowej? Wciąż możesz dołączyć do prowadzonej w OIK grupy wsparcia

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich informuje, iż wciąż można dołączyć do bieżącej edycji Grupy Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy Domowej. Są to spotkania o charakterze wsparciowo-psychoedukacyjnym oraz rozwojowym, skierowane do osób dotkniętych problemem przemocy, w których rodzinie została wdrożona procedura Niebieskie Karty, jak również do osób zagrożonych tym zjawiskiem.

Zajęcia ukierunkowane są m. in. na takie cele jak psychoedukacja w obszarze przemocy domowej, poprawa kondycji psychicznej, wzmocnienie, wzrost samoświadomości, poczucia własnej wartości oraz sprawczości, rozwój w obszarze radzenia sobie z problemem poprzez wzmocnienie szeroko rozumianych kompetencji ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania oraz pozwalających na podejmowanie decyzji służących zarówno dobru jednostki, jak i rodziny, jak również nabycie gotowości do podejmowania konkretnych działań ukierunkowanych na wyjście z kręgu przemocy.

Spotkania w ramach bieżącej grupy wsparcia odbywają się w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ulicy Fitznerów 3 w Siemianowicach Śląskich w każdą środę, w godzinach 16:00-18:00, do 13 grudnia br. włącznie i są prowadzone przez psychologów OIK.

Osoby chcące skorzystać z tej formy pomocy zapraszamy do zgłoszenia się na spotkanie w podanym terminie. Udział w grupie wsparcia jest bezpłatny, nie jest wymagane żadne skierowanie.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z osobami prowadzącymi grupę wsparcia w OIK, którymi są: Joanna Maj oraz Agata Szczyrbowska-Duda. Kontakt możliwy pod numerem telefonu Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 32 762 81 00 lub 514 730 969 bądź osobiście w siedzibie OIK.

Dzień Walki z Depresją

Na 23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją.  Przy tej okazji warto przypomnieć, że depresja to …

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

22 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, który obchodzony jest w Polsce już od 21 lat. W ramach jego …

Żegnamy naszego kolegę…

  Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy naszego kolegę, Dariusza Gymzę, który przez wiele lat współpracował z …