Kategoria: <span>Aktualności</span>

Zaproszenie na Festiwal Dzieci i Młodzieży

Pragniemy zaprosić Państwa na Festiwal Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się 27 maja br. w godzinach 15:00-17:00 na rynku miejskim w Siemianowicach Śląskich. 

 

Wydarzenie to jest organizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury Jordan oraz Zespołem Placówek Wsparcia Dziennego dla Dzieci. 

 

Czekają na Państwa występy artystyczne oraz atrakcje towarzyszące, które na pewno umilą te sobotnie po południe. 

 

Liczymy na Państwa obecność!

 

Informacja o stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES

Plakat Stowarzyszenia SPES promujący stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Za Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich przekazujemy Państwu informację dotyczącą programu stypendialnego dla rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym.
O stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES mogą ubiegać się rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, które deklarują gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności.
W ramach wspomnianego programu stypendialnego rodziny mogą otrzymać pomoc finansową w formie comiesięcznego stypendium. Forma pomocy jest ustalana indywidualnie dla każdej z ubiegających się rodzin i przyznawana jest na okres jednego roku.
Osoby chcące skorzystać z proponowanego w Programu powinny złożyć drogą elektroniczną stosowny wniosek (nie wymaga on załączania żadnych dokumentów). Nabór trwa do 7 maja br.
Więcej informacji można uzyskać na stronie stowarzyszenia: https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom oraz w załączonym dokumencie: stypendia_SPES_Informacja2023_04

Zapraszamy do skorzystania z oferty pomocowej w ramach projektu „Siemianowice przeciw przemocy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Komendą Miejską Policji w Siemianowicach Śląskich, podjął się realizacji projektu Siemianowice przeciw przemocy”, który finansowany jest ze środków pochodzących z funduszy norweskich i krajowych w ramach Programu „Sprawiedliwość”.

Jest to bardzo ciekawa inicjatywa gdyż działania zaplanowane w ramach tego projektu mają przyczynić się do zmiany funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy domowej, co z kolei w efekcie ma przełożyć się na zmniejszenie skali występowania tego zjawiska wśród lokalnej społeczności.

Osiągnięcie powyższych celów ma być możliwe dzięki pogłębionej współpracy przedstawicieli służb i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie naszego miasta oraz ich działań ukierunkowanych na wykrycie zachowań dysfunkcyjnych na etapie wczesnej profilaktyki.

Aby zrealizować wspomniane cele w ramach ww. projektu w budynku przy ulicy Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śląskich w połowie maja br. planowane jest otwarcie Centrum dla Rodzin. Będzie to miejsce pełniące funkcję bazy koordynującej działania ukierunkowane na poprawę jakości relacji rodzinnych oraz działania w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki i przeciwdziałania przemocy domowej. Mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość zgłaszania się tam w sytuacjach kryzysowych i wymagających szybkiej interwencji a świadczona w ramach projektu pomoc w tym zakresie będzie bezpłatna i skierowana do rodzin z Siemianowic Śląskich – zarówno tych zagrożonych, jak i już dotkniętych przemocą a także do osób doświadczających trudności z radzeniem sobie z agresją.

Wszystkich chętnych i zainteresowanych skorzystaniem z powyższej oferty zachęcamy do zgłaszania się do Centrum dla Rodzin w godzinach od 9.00 do 15.00, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 17 (pokój numer 46) bądź telefonicznie do koordynatorów projektu – Pana Tomasza Sojki pod nr tel: 32 765 62 46 bądź do Pani Agnieszki Szymańskiej pod nr tel: 784 573 410.

Zapraszamy również do kontaktu z naszym Ośrodkiem, który wspiera działania MOPS w ramach powyższego projektu.

Aktualizacja informacji dotyczących bieżącego funkcjonowania OIK

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich informuje, iż od dnia 28 marca 2023 roku cała działalność OIK (tj. interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczna, hostel, specjalistyczne zajęcia grupowe, świetlica środowiskowa dla dzieci, administracja) realizowana jest w budynku przy ulicy Fitznerów 3 w Siemianowicach Śląskich.

Zgodnie z Uchwałą Nr 614/2023 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 166/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich korzystanie ze wsparcia w formie schronienia w hostelu nie może trwać dłużej niż trzy miesiące. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem specjalistycznej pomocy i wsparcia zapraszamy do kontaktu z OIK pod nr telefonu: 514 730 969 lub 32 762 81 00 (interwencja kryzysowa / hostel – całodobowo).  

Ostatnie pożegnanie Zygmunta Jurowca…

paląca się świeca

Za pogrążoną w smutku i żałobie Rodziną Zmarłego informujemy, iż pożegnanie pogrzebowe Zygmunta Jurowca odbędzie się w czwartek, 23 lutego 2023 roku, o godzinie 10:00 na Starym Cmentarzu, przy ulicach Cmentarnej-Powstańców. 

Odszedł Zygmunt Jurowiec

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż w dniu 20.02.2023 roku zmarł Zygmunt Jurowiec, który przed laty powołał Punkt Interwencji Kryzysowej stanowiący podwaliny pod działalność dzisiejszego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich oraz przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Siemianowickiego Stowarzyszenia Wzajemna Pomoc. 

Pamięć o nim pozostanie w naszych sercach i wspomnieniach. 

Żegnamy Pana, Panie Zygmuncie… 

Zygmunt Jurowiec – fot. Piotr Szałankiewicz

 

Łącząc się w żałobie i smutku składamy najszczersze wyrazy współczucia jego najbliższym, Rodzinie i Przyjaciołom.

Zapraszamy na kolejną edycję grupy wsparcia dla osób doznających przemocy oraz Akademii Dobrego Rodzica

dłonie wyciągnięte ku sobie symbolizujące „pomocną dłoń”

Udzielanie szeroko rozumianej specjalistycznej pomocy i wsparcia mieszkańcom Siemianowic Śląskich oraz ich rodzinom w różnych sytuacjach kryzysowych to zadanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, które realizowane jest zarówno w formie indywidualnych konsultacji, jak i grupowych spotkań. Od wielu lat OIK oferuje osobom dotkniętym przemocą a także borykającym się z problemami wychowawczymi specjalistyczne zajęcia ukierunkowane na pomoc w wymienionych obszarach. Grupowe formy pomocy są cennym narzędziem pozwalającym na udzielenie specjalistycznego wsparcia, psychoedukacji, zwiększenia świadomości w obszarach dotkniętych problemem, wzmocnienia szeroko rozumianych kompetencji ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania i jakości życia oraz pozwalających na podejmowanie decyzji służących zarówno dobru jednostki, jak i rodziny.

Dlatego też Ośrodek Interwencji Kryzysowej, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, rusza w tym tygodniu z kolejnymi edycjami zarówno grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie jak i warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze pn. Akademia Dobrego Rodzica.

grafika pokazująca rodzinę – rodzice trzymający splecione ręce nad dziećmi – wizualizacja domu

Pierwsze spotkanie w ramach grupy wsparcia dla ODP odbędzie się w najbliższą środę, 22 lutego br., w godzinach 16:00-18:00 w obecnej siedzibie OIK przy ulicy Fitznerów 3, natomiast zajęcia w ramach Akademii Dobrego Rodzica rozpoczną się dzień później, tj. w czwartek, 23 lutego br. i również będą realizowane w godzinach 16:00-18:00 w podanej lokalizacji.

W przypadku obu proponowanych grupowych form pomocy pełen cykl liczy 10 spotkań, a zajęcia odbywają się co tydzień, w podane dni, o stałych porach.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane taką formą pomocy oraz potrzebujące specjalistycznego wsparcia w związku z doświadczaniem przemocy w rodzinie, zagrożeniem tym zjawiskiem i/lub borykające się z problemami wychowawczymi.

Pamiętajcie – nie jesteście sami a razem możemy więcej.

Zaproszenie do udziału w koncercie „Muzyka jest kobietą”, którego celem jest wsparcie osób doznających przemocy korzystających z pomocy OIK

Plakat informujący o koncercie „Muzyka jest kobietą” w Siemianowickim Centrum Kultury

Za Siemianowickim Centrum Kultury informujemy, iż w środę, 8 marca, czyli w Dniu Kobiet, o godzinie 19:00 w SCK – Bytków odbędzie się specjalny koncert muzyczno-rozrywkowy pt. „Muzyka jest kobietą”, który dedykowany jest nie tylko kobietom ale też ich partnerom. Zgodnie z zapowiedzią słuchacze będą mieli szansę zrozumieć świat damsko-męski poprzez najpopularniejsze polskie i zagraniczne utwory rockowe i nie tylko. 

Prowadzeniem imprezy oraz kierownictwem muzycznym zajmą się Piotr Kochanek i muzyczni przyjaciele: Dagmara Brudek-Schulz, Jakub Halor, Grzegorz Imiołczyk, Beata Krajewska, Mariusz Krajewski, Kasjusz Lipkowski, Marcin Lipski, Marek Owczarczyk, Radosław Podgórski, Elżbieta Vashek, Paweł Węgier.

Bilety na te wydarzenie w cenie 30 złotych są do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

Dochód ze sprzedaży biletów artyści chcą przeznaczyć na wsparcie budżetu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, a dokładnie na wsparcie ofiar przemocy domowej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w koncercie.

Szczegóły: https://www.siemck.pl/wydarzenie/koncert-muzyka-jest-kobieta/

 

Pracownicy OIK oraz służb i instytucji współpracujących szkolą się w obszarze bezpieczeństwa osobistego

Demonstrowanie uczestnikom szkolenia techniki obrony przez prowadzącego

Praca bezpośrednia z klientem może przynosić ogrom satysfakcji. Są jednak również sytuacje, w których pracownicy mający na co dzień styczność z drugim człowiekiem jako klientem, w tym również przedstawiciele służb czy instytucji miejskich, mogą być narażeni na szereg niebezpieczeństw. Dlatego tak ważna jest odpowiednia wiedza oraz przygotowanie, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, pozwalające na wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń bądź skuteczną ochronę w sytuacji ich wystąpienia.

Mając tego świadomość Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich po raz kolejny podjął działania ukierunkowane na organizację specjalistycznego szkolenia w tym zakresie, skierowanego zarówno do pracowników OIK jak i służb czy instytucji miejskich współpracujących na co dzień na rzecz mieszkańców naszego miasta, którzy z racji wykonywanej przez siebie pracy również narażeni są na kontakt z tzw. „trudnym klientem”.

Efektem tej inicjatywy było zrealizowane w dniu wczorajszym, tj. 6 lutego br., szkolenie pn. „Bezpieczeństwo osobiste pracowników pierwszego kontaktu”, w którym wzięli udział właśnie pracownicy siemianowickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, w tym Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Miejskiej. Szkolenie to obejmowało zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa osobistego i samoobrony, w tym sytuacji niebezpiecznych w pracy z klientem, podstawowych zasad skutecznej samoochrony, profilaktyki bezpieczeństwa w biurze i w terenie, rozwiązywania sytuacji kryzysowych bez starcia fizycznego a także samoobrony w sytuacji kontaktu bezpośredniego obejmującego ćwiczenia odruchów obronnych i technik walki.

Zarówno za część teoretyczną jak i praktyczną szkolenia odpowiedzialny był Adam Strzebińczyk, ekspert w zakresie prewencji i bezpieczeństwa osobistego, reprezentujący w ramach ww. szkolenia firmę, specjalizującą się właśnie w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa osobistego, interwencji kryzysowej, negocjacji czy pracy z trudnym klientem, zwłaszcza w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej i związanej z nią bezpośredniej pracy z ludźmi.

Szkolenie było bardzo intensywne a jego uczestnicy trafili w naprawdę profesjonalne ręce, dzięki czemu udało się pozyskać bardzo cenną wiedzę oraz umiejętności związane z ochroną zdrowia i życia w trudnych sytuacjach zawodowych. Zdecydowane poszerzą one świadomość i zwiększą poczucie bezpieczeństwa w sytuacji pracy z klientem. Miejmy jednak nadzieję, że nigdy nie będzie konieczności wykorzystania zdobytych umiejętności w związku z narażeniem na realną sytuację zagrożenia. 

Prowadzący oraz uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia podczas części teoretycznej wykładanej przez prowadzącego
Prowadzący oraz uczestnicy podczas części teoretycznej szkolenia
Demonstrowanie przez prowadzącego techniki obrony podczas części praktycznej szkolenia

 

Przypomnienie informacji na temat bieżącego funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Logo OIK

Szanowni Państwo, 

przypominamy, iż od dnia 21.11.2022 roku działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich została przeniesiona tymczasowo do nowych lokalizacji i realizowana jest w:

  • SCK – Willi Fitznera, ul. Fitznerów 3 (pomoc psychologiczna oraz administracja OIK)  oraz 
  • MOSiR Pszczelnik, Park Pszczelnik 3 (hostel / interwencja kryzysowa).

Telefony kontaktowe do Ośrodka Interwencji Kryzysowej:

  • 32 762 81 00 – SCK Willa Fitznera:

administracja OIK (poniedziałek 7:00–17:00, wtorek–czwartek 7:00–15:00, piątek 7:00–13:00)

– pomoc psychologiczna (poniedziałek-piątek 8:00-20:00), 

oraz

  • 514 730 969 – MOSiR Pszczelnik:

– hostel / interwencja kryzysowa (całodobowo). 

 

Zaproszenie na Festiwal Dzieci i Młodzieży

Pragniemy zaprosić Państwa na Festiwal Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się 27 maja br. w godzinach 15:00-17:00 …

Informacja o stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES

Za Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich przekazujemy Państwu informację dotyczącą …

Zapraszamy do skorzystania z oferty pomocowej w ramach projektu „Siemianowice przeciw przemocy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz …