Kategoria: <span>Aktualności</span>

Przypomnienie informacji na temat bieżącego funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Szanowni Państwo, 

przypominamy, iż od dnia 21.11.2022 roku działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich została przeniesiona tymczasowo do nowych lokalizacji i realizowana jest w:

  • SCK – Willi Fitznera, ul. Fitznerów 3 (pomoc psychologiczna oraz administracja OIK)  oraz 
  • MOSiR Pszczelnik, Park Pszczelnik 3 (hostel / interwencja kryzysowa).

Telefony kontaktowe do Ośrodka Interwencji Kryzysowej:

  • 32 762 81 00 – SCK Willa Fitznera:

administracja OIK (poniedziałek 7:00–17:00, wtorek–czwartek 7:00–15:00, piątek 7:00–13:00)

– pomoc psychologiczna (poniedziałek-piątek 8:00-20:00), 

oraz

  • 514 730 969 – MOSiR Pszczelnik:

– hostel / interwencja kryzysowa (całodobowo). 

 

Aktualizacja informacji dotyczących funkcjonowania świetlicy środowiskowej OIK

Informujemy, że zajęcia w ramach świetlicy dla dziecidziałającej przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizowane są od bieżącego tygodnia w aktualnej siedzibie OIK, zlokalizowanej tymczasowo w budynku Willi Fitznera, przy ulicy Fitznerów 3 w Siemianowicach Śląskich.

Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, tj. we wtorki i w czwartki w godzinach 15:00-19:00. 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z OIK.

Przypominamy, iż obecnie kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej jest możliwy pod następującymi numerami telefonu:

32 762 81 00 – poniedziałek 7:00–17:00, wtorek – czwartek 7:00–15:00, piątek 7:00–13:00 (administracja OIK oraz pomoc psychologiczna – SCK Willa Fitznera) 

oraz

514 730 969 – całodobowo (hostel / interwencja kryzysowa – MOSiR Pszczelnik). 

Debata społeczna „STOP PRZEMOCY – przemoc w rodzinie”

W dniu 14 grudnia br. w Parku Tradycji odbyła się debata społeczna pn. „STOP PRZEMOCY – przemoc w rodzinie”, której organizatorem była Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, Rafała Piecha, który dokonał uroczystego otwarcia spotkania.  Zebranych gości powitał również Komendant Miejski Policji, podinsp. Michał Szynol. 

Główną ideą debaty było zwrócenie uwagi na jakże ważną problematykę przemocy w rodzinie, zwiększenie świadomości społecznej w tym obszarze a także podkreślenie, iż osoby borykające się z tym problemem mogą liczyć na specjalistyczne wsparcie oraz pomoc służb i instytucji miejskich. 

Podczas wydarzenia zostały poruszone ważne zagadnienia związane ze zjawiskiem przemocy domowej a wśród prelegentów pojawili się przedstawiciele służb i instytucji miejskich, zajmujących się na co dzień tą problematyką i współpracujących ze sobą w tym obszarze.

         

Mocnym akcentem rozpoczynającym debatę było wystąpienie Pani Anny Kuberek, która w przeszłości sama doświadczyła przemocy ze strony swojego partnera i podzieliła się swoją trudną historią z osobami przybyłymi na te wydarzenie. Było to bardzo osobiste i emocjonalne wyznanie. Pani Kuberek przedstawiła swoją drogę do wyjścia z kręgu przemocy, dając tym samym nadzieję innym osobom dotkniętym tym problemem oraz zapewniając o swojej gotowości niesienia pomocy i wsparcia, co już realizuje w pewnym zakresie w ramach założonej przez siebie grupy wsparciowej na portalu Facebook – „Upadły Anioł powstał”. 

Kolejno głos zabrali przedstawiciele służb i instytucji miejskich, którzy odwołali się do zagadnienia przemocy w rodzinie z punktu widzenia swojej działalności i kompetencji, wskazując na ważne aspekty tego zjawiska oraz możliwe formy pomocy. 

Wśród prelegentów znaleźli się: Alicja Piech – Radna Miasta Siemianowice Śląskie, Aleksandra Krążek – główny wolontariusz Caritas Siemianowice Śląskie, Katarzyna Farat – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Joanna Maj – psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Mirela Sadlik – Sądowy Kurator Zawodowy oraz asp.szt. Jarosław Ganda – kierownik rewiru dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich. 

Wystąpienia ww. osób miały na celu przybliżyć zebranym czym charakteryzuje się przemoc, jakie zagrożenia wiążą się z występowaniem tego zjawiska, jakie są możliwe konsekwencje tego typu krzywdzących działań wobec najbliższych oraz na jaką pomoc i wsparcie ze strony służb i instytucji miejskich może liczyć osoba doznająca przemocy w rodzinie. 

Debata „Stop przemocy” była niewątpliwie interesującym i ciekawym wydarzeniem odnoszącym się do niezwykle ważnej tematyki, której z pewnością warto było oświęcić czas i uwagę. 

 

Autor: Joanna Maj 

(zdjęcia – źródło: KMP Siemianowice Śląskie, autor: oficer prasowy KMP Siemianowice Śląskie, komisarz Tatiana Lukoszek)

Bieżąca działalność świetlicy prowadzonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Informujemy, że świetlica dla dziecidziałająca przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, została tymczasowo przeniesiona do nowej lokalizacji a co za tym idzie zajęcia odbywają się zgodnie ze zmodyfikowanym harmonogramem.

Wszystkie dzieci uczęszczające na świetlicę zapraszamy na zajęcia we wtorki i w czwartki w godzinach 15:00-19:00 do Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana, który mieści się przy ulicy Fryderyka Chopina 2 w Siemianowicach Śląskich.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z OIK.

Przypominamy, iż obecnie kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej jest możliwy pod następującymi numerami telefonu:

32 762 81 00 – poniedziałek 7:00–17:00, wtorek – czwartek 7:00–15:00, piątek 7:00–13:00 (administracja OIK oraz pomoc psychologiczna – SCK Willa Fitznera) 

oraz

514 730 969 – całodobowo (hostel / interwencja kryzysowa – MOSiR Pszczelnik). 

Zapraszamy na debatę „STOP PRZEMOCY”

W imieniu Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich serdecznie zapraszamy na debatę społeczną pn. „Stop przemocy„, która odbędzie się 14 grudnia br. o godzinie 10:00 w SCK Park Tradycji. 

Podczas wydarzenia zostaną poruszone ważne zagadnienia z obszaru przemocy a wśród prelegentów pojawią się przedstawiciele służb i instytucji miejskich, zajmujących się na co dzień tą problematyką. 

Szczegółowy program debaty dostępny na załączonej grafice. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Organizacja nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z funkcjonowaniem OIK w nowych lokalizacjach

Szanowni Państwo, 

informujemy, że od 23.11.2022 r. do odwołania w związku z czasowym przeniesieniem działalności OIK do nowych lokalizacji (szczegóły w odrębnym wpisie poniżej) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, przy ul. Pszczelniczej 10,  zostaje przeniesiony do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej, przy ul. Al. Sportowców 3, pok. nr 1 (parter). Dotychczasowe godziny działania punktu pozostają bez zmian (tj. poniedziałek, wtorek, czwartek: 9.30-13.30, środa, piątek: 15.00-19.00). Zapisy w dalszym ciągu przyjmowane są pod numerem telefonu: 32 760 53 57 w godzinach pracy Urzędu Miasta lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy

Informacja na temat bieżącego funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej

UWAGA! 

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, iż od dnia 21.11.2022 roku działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich została przeniesiona tymczasowo do:

MOSiR Pszczelnik (hostel / interwencja kryzysowa)

oraz do

SCK – Willi Fitznera (pomoc psychologiczna oraz administracja OIK).

Zmiany te wynikają z rozpoczęcia przygotowań do remontu obiektu, w którym dotychczas funkcjonował OIK. 

Telefon kontaktowy do Ośrodka Interwencji Kryzysowej:

514 730 969 (hostel – całodobowo),

32 762 81 00 (administracja i pomoc psychologiczna). 

Oficjalny komunikat Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w tej sprawie:

OIK przygotowuje się do remontu

 

 

Informacja na temat pomocy prawnej w OIK w dniu 31.10.2022 r.

Szanowni Państwo, 

informujemy, iż w najbliższy poniedziałek, tj. 31.10.2022 r., dyżur prawnika świadczącego porady prawne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, będzie się odbywał w formie zdalnej. 

Przypominamy, iż mec. Mateusz Bogucki udziela ww. pomocy w godzinach 17:00-19:00.

Osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy zapraszamy do kontaktu. 

tel.:  32 762 81 00, 32 762 81 44

mail: psycholog@oik.siemianowice.pl  

Przypomnienie informacji na temat bieżącego funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Szanowni Państwo,  przypominamy, iż od dnia 21.11.2022 roku działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach …

Aktualizacja informacji dotyczących funkcjonowania świetlicy środowiskowej OIK

Informujemy, że zajęcia w ramach świetlicy dla dzieci, działającej przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizowane …

Debata społeczna „STOP PRZEMOCY – przemoc w rodzinie”

W dniu 14 grudnia br. w Parku Tradycji odbyła się debata społeczna pn. „STOP PRZEMOCY – przemoc w rodzinie”, …