Kategoria: <span>Aktualności</span>

Bieżące informacje nt. sytuacji osób przybywających do nas z Ukrainy

Mając na uwadze dynamikę sytuacji związanej z obywatelami Ukrainy przybywającymi do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi na terenie ich kraju udostępniamy Państwu link przekierowujący do  podstrony miejskiej platformy internetowej, która poświęcona jest ww. tematyce i zawiera bieżące informacje oraz komunikaty dotyczące sytuacji osób z Ukrainy a także pomocy skierowanej w stosunku do nich zarówno na terenie miasta Siemianowice Śląskie, jak i ogólnokrajowych działań. 

Zapraszamy do zapoznania się —> http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/pomoc-dla-ukrainy/ Допомога Україні – Ратуша Семяновице-Сленські

Komunikat Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ws. zapewnienia miejsca pobytu dla uchodźców z Ukrainy

Powołując się na informację zamieszczoną na miejskiej platformie internetowej (www.siemianowice.pl) przekazujemy Państwu komunikat Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ws. zapewnienia miejsca pobytu dla uchodźców z Ukrainy: 

 1. Zadanie związane z ulokowaniem uchodźców na terenie kraju należy do administracji rządowej
 2. Kwestie lokowania osób i rodzin na terenie Województwa Śląskiego koordynuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 3. Samorządy gminne i miejskie, w tym Siemianowice Śląskie zgłaszają Wojewodzie gotowość i ilość miejsc kwaterunkowych dla uchodźców. Aktualnie miasto przygotowało 15 miejsc kwaterunkowych. Trwają prace nad przygotowaniem kolejnych miejsc.
 4. Siemianowicki Urząd Miasta oddał do dyspozycji Wojewody tymczasowe miejsca noclegowo – sanitarne, które mogą być utworzone w halach obiektów sportowych należących do samorządu. Tego typu rozwiązanie może zabezpieczyć interwencyjnie około 1000 osób.
 5. Uchodźcy z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską zobowiązani są udać się do punktu recepcyjnego zorganizowanego przy granicy, w którym otrzymają niezbędne informacje na temat możliwości zakwaterowania na terytorium Polski.
 6. Województwo Śląskie wyznaczono jako organizatora miejsc kwaterunkowych dla osób przekraczających granicę ukraińską w województwie podkarpackim.
 7. Organizowanie miejsc kwaterunkowych przez osoby prywatne aktualnie odbywa się poza zorganizowanym krajowym systemem pomocy.
 8. Gotowość pomocy przy organizowaniu transportu z granicy można zgłaszać bezpośrednio do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Siemianowicach Śląskich telefonicznie pod numerem: 32 220 01 80 lub mailowo: mczk@um.siemianowice.pl

Osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie ponownie mogą skorzystać z grupy wsparcia w OIK

Zgodnie z informacją przekazaną Państwu z końcem ubiegłego roku wznawiamy realizację Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, która prowadzona jest przez psychologów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, wspieranych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich. 

Przebieg poprzedniej edycji grupy wsparcia oraz informacje zwrotne od uczestniczek spotkań realizowanych w ramach ww. grupy pozwalają stwierdzić iż tego typu działania są potrzebne i przynoszą pozytywne skutki wśród osób korzystających z tej formy pomocy, m.in. w postaci  poprawy ich kondycji psychicznej, wzmocnienia, wzrostu samoświadomości, poczucia własnej wartości oraz sprawczości, rozwoju w obszarze radzenia sobie z problemem, czy podejmowaniu konkretnych działań ukierunkowanych na wyjście z kręgu przemocy. 

Dlatego też wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu grupy docelowej i realizując zadania w ramach przeciwdziałania problemowi przemocy w rodzinie w naszym mieście wznawiamy prowadzenie grupy wsparcia i tym samym zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem. 

Spotkania w ramach bieżącej edycji grupy wsparcia, podobnie jak to miało miejsce do tej pory, odbywać się będą w każdą środę, począwszy od 2 marca 2022 roku, w godzinach 16:00-18:00, w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Pszczelniczej 10. Cykl będzie liczył 10 spotkań i jego zakończenie planowane jest na 11 maja 2022 r. Osoby chcące skorzystać z tej formy pomocy zapraszamy do zgłoszenia się w podanym terminie rozpoczęcia spotkań. Udział w grupie wsparcia jest bezpłatny, nie jest wymagane żadne skierowanie.  

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z osobami prowadzącymi grupę wsparcia, którymi w bieżącej edycji są: Agata Szczyrbowska-Duda oraz Joanna Maj. Kontakt możliwy pod numerem telefony 32 762 81 00. 

 

Informacja nt. usługi „Mobilny Urzędnik”

Szanowni Państwo,
powołując się na wiadomość uzyskaną z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie informujemy, iż „Zarządzeniem nr 2681/2022 w sprawie: wprowadzenia usługi w ramach projektu pod nazwą „Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie wprowadzono nową usługę dla mieszkańców.

Usługa ta polega na załatwianiu spraw urzędowych w miejscu zamieszkania osoby ze szczególnymi potrzebami. Z usługi „Mobilnego Urzędnika” mogą korzystać mieszkańcy Miasta Siemianowice Śląskie, będący osobami o szczególnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne biologicznie lub prawnie, osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług publicznych, osoby starsze (65+), zależne (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i obywatelskim. Osoby sprawujące faktyczną opiekę nad osobami starszymi, nad osobami zależnymi oraz opiekunowie pieczy zastępczej w sytuacji życiowej/zdrowotnej uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie. Szczegółowy zakres Usługi znajduje się w ww. Zarządzeniu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.” (za: Sabina Miland, Wydział Polityki Społecznej UM Siemianowice Śląskie).

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami. 

mobilnyurzednik_ulotka 

Zarządzenie 2681 

 

Informacja dot. Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia, od 1 grudnia 2021 roku swoją działalność wznowiło Centrum wsparcia dla osób dorosłych w stanie kryzysu psychicznego. W ramach tego projektu świadczona jest całodobowa, profesjonalna pomoc psychologiczna. W Centrum wsparcia dyżurują również tacy specjaliści jak: psychiatra, prawnik, terapeuta uzależnień, seksuolog, pracownik socjalny czy asystent zdrowienia.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.centrumwsparcia.pl

Kontakt ze specjalistami Centrum Wsparcia jest możliwy poprzez:

 • bezpłatny tel. 800 70 2222 (całą dobę)
 • czat
 • e-mail: porady@centrumwsparcia.pl
 • sesje terapeutyczne oraz spotkania online z wymienionymi wyżej specjalistami po umówieniu i kwalifikacji. 

 

 

Kolejni uczestnicy ukończyli zajęcia realizowane przez OIK

Grudzień to często czas podsumowań, dokonywania pewnych zestawień czy bilansów.  To świetna okazja by docenić swoje działania, mniejsze i większe kroki naprzód oraz sukcesy. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy mierzymy się z jakimś wyzwaniem bądź dokonujemy ważnych zmian w swoim życiu. 

Osoby korzystające z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich bardzo często są właśnie na takim etapie – zmian, szeroko rozumianego rozwoju, pracy nad sobą, dążenia do poprawy swojej sytuacji życiowej. Pracownicy OIK dokładają wszelkich starań by jak najlepiej towarzyszyć im na tej drodze i wspierać ich w tym procesie. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że podejmując wspólne działania udało się po raz kolejny osiągnąć coś, co może zwrotnie przynieść wiele korzyści i poprawić jakość życia osób mierzących się z różnymi problemami. A stało się to możliwe m.in. dzięki grupowym formom pomocy realizowanym przez OIK. 

W grudniu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyły się ostatnie spotkania, domykające kolejne edycje specjalistycznych zajęć grupowych skierowanych do mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Powiększyło się grono osób, rodziców i opiekunów, którzy ukończyli warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze pn. Akademia Dobrego Rodzica. Zajęcia te realizowane są cyklicznie w Ośrodku już od wielu lat i  zgłaszają się na nie zarówno ci, którzy są zobowiązani przez Sąd do odbycia tego typu zajęć, jak i osoby chcące poprawić swoje funkcjonowanie w wymienionym zakresie z własnej inicjatywy. Ponadto grupa osób zainteresowanych zgłębieniem tematów z obszaru przemocy i radzenia sobie z tym problemem ukończyła cykl spotkań w ramach grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, która została poprowadzona przez pracowników OIK. Ta forma zajęć została wznowiona w Ośrodku po przerwie, a rekrutacją uczestników zajął się tym razem Zespół Interdyscyplinarny działający przy  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, nadzorujący w naszym mieście Procedurę Niebieskie Karty. W inicjatywę włączyli się ponadto Komenda Miejska Policji oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, których przedstawiciele uczestniczyli w jednym ze spotkań uświadamiając osobom uczestniczącym ich prawa oraz rozwiewając wątpliwości w omawianym obszarze.

W przypadku obu wymienionych zajęć planowane są kolejne edycje w nadchodzącym, 2022 roku. O szczegółach będziemy informować między innymi na stronie Ośrodka Interwencji Kryzysowej .

Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności, zdobyte przez dotychczasowych uczestników zajęć, znajdą swoje odzwierciedlenie w ich codziennym życiu oraz przyczynią się do poprawy ich funkcjonowania w sferze osobistej  i w relacjach z innymi ludźmi.  

 

Najserdeczniejsze świąteczne życzenia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia – przede  wszystkim zdrowia, spokoju oraz wiary i nadziei na przyszłość.

Niech ten wyjątkowy czas przyniesie Wam szczęście, radość i spełnienie. 

 

Kierownik oraz pracownicy

Ośrodka Interwencji Kryzysowej

w Siemianowicach Śląskich 

Trwa kampania pn. 16 dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

Problem przemocy jest w obecnych czasach niestety dość powszechny i dotyka wiele osób, wywołując szereg negatywnych konsekwencji. Warto mówić głośno o tego typu nieakceptowalnych zachowaniach, zwiększać świadomość ludzi w zakresie tego zjawiska i przysługujących im praw oraz przeciwdziałać wszelkim formom krzywdzenia. Pomocne w tym aspekcie są różnego rodzaju kampanie społeczne. Jedną z nich jest kampania pn. 16 dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć. Ta ogólnoświatowa kampania jest już kolejną w historii i trwa od 25 listopada, kiedy to przypada Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, do 10 grudnia, będącego Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Daty te są dość wymowne i symboliczne a sama kampania jest okazją do podkreślenia jak ważną kwestią jest szeroko rozumiana ochrona ofiar przemocy.  Czytaj więcej

Dzień pracownika socjalnego

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. 

 

Z tej okazji  wszystkim pracownikom socjalnym pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazić nasz szacunek i uznanie za poświęcenie w codziennej, wymagającej pracy na rzecz drugiego człowieka. 

Życzymy wszelkiej pomyślności, niegasnącej energii, zapału oraz wytrwałości w działaniach podejmowanych na rzecz tych, którzy potrzebują szeroko rozumianej pomocy i wsparcia, a także rosnącego z każdym dniem zadowolenia, satysfakcji i spełnienia z realizacji zadań, wynikających z wykonywanej pracy i pełnienia tak ważnej roli społecznej. 

 

 

Organizacja nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z funkcjonowaniem OIK w nowych lokalizacjach

Szanowni Państwo,  informujemy, że od 23.11.2022 r. do odwołania w związku z czasowym przeniesieniem działalności …

Informacja na temat bieżącego funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej

UWAGA!      Szanowni Państwo,  informujemy, iż od dnia 21.11.2022 roku działalność Ośrodka Interwencji …

Informacja na temat pomocy prawnej w OIK w dniu 31.10.2022 r.

Szanowni Państwo,  informujemy, iż w najbliższy poniedziałek, tj. 31.10.2022 r., dyżur prawnika świadczącego …