Aktualności

Debata społeczna „STOP PRZEMOCY – przemoc w rodzinie”

Prelegenci biorący udział w debacie

W dniu 14 grudnia br. w Parku Tradycji odbyła się debata społeczna pn. „STOP PRZEMOCY – przemoc w rodzinie”, której organizatorem była Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, Rafała Piecha, który dokonał uroczystego otwarcia spotkania.  Zebranych gości powitał również Komendant Miejski Policji, podinsp. Michał Szynol. 

Główną ideą debaty było zwrócenie uwagi na jakże ważną problematykę przemocy w rodzinie, zwiększenie świadomości społecznej w tym obszarze a także podkreślenie, iż osoby borykające się z tym problemem mogą liczyć na specjalistyczne wsparcie oraz pomoc służb i instytucji miejskich. 

Podczas wydarzenia zostały poruszone ważne zagadnienia związane ze zjawiskiem przemocy domowej a wśród prelegentów pojawili się przedstawiciele służb i instytucji miejskich, zajmujących się na co dzień tą problematyką i współpracujących ze sobą w tym obszarze.

Joanna Maj, psycholog OIK, podczas swojego wystąpienia na debacie
Aleksandra Krążek, przedstawicielka Caritas Siemianowice Śląskie, podczas swojego wystąpienia na debacie
Anna Kuberek, założycielka strony „Upadły Anioł powstał” podczas swojego wystąpienia
podinsp. Michał Szynol, komendant miejski Policji w Siemianowicach Śląskich przemawia do osób uczestniczących w debacie
komisarz Tatiana Lukoszek, oficer prasowy KMP Siemianowice Śląskie, przemawiająca do osób zebranych na debacie
Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, wraz z przedstawicielami służb i instytucji miejskich, zasiadający na widowni podczas debaty

         

Mocnym akcentem rozpoczynającym debatę było wystąpienie Pani Anny Kuberek, która w przeszłości sama doświadczyła przemocy ze strony swojego partnera i podzieliła się swoją trudną historią z osobami przybyłymi na te wydarzenie. Było to bardzo osobiste i emocjonalne wyznanie. Pani Kuberek przedstawiła swoją drogę do wyjścia z kręgu przemocy, dając tym samym nadzieję innym osobom dotkniętym tym problemem oraz zapewniając o swojej gotowości niesienia pomocy i wsparcia, co już realizuje w pewnym zakresie w ramach założonej przez siebie grupy wsparciowej na portalu Facebook – „Upadły Anioł powstał”. 

Kolejno głos zabrali przedstawiciele służb i instytucji miejskich, którzy odwołali się do zagadnienia przemocy w rodzinie z punktu widzenia swojej działalności i kompetencji, wskazując na ważne aspekty tego zjawiska oraz możliwe formy pomocy. 

Wśród prelegentów znaleźli się: Alicja Piech – Radna Miasta Siemianowice Śląskie, Aleksandra Krążek – główny wolontariusz Caritas Siemianowice Śląskie, Katarzyna Farat – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Joanna Maj – psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Mirela Sadlik – Sądowy Kurator Zawodowy oraz asp.szt. Jarosław Ganda – kierownik rewiru dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich. 

Wystąpienia ww. osób miały na celu przybliżyć zebranym czym charakteryzuje się przemoc, jakie zagrożenia wiążą się z występowaniem tego zjawiska, jakie są możliwe konsekwencje tego typu krzywdzących działań wobec najbliższych oraz na jaką pomoc i wsparcie ze strony służb i instytucji miejskich może liczyć osoba doznająca przemocy w rodzinie. 

Debata „Stop przemocy” była niewątpliwie interesującym i ciekawym wydarzeniem odnoszącym się do niezwykle ważnej tematyki, której z pewnością warto było oświęcić czas i uwagę. 

 

Autor: Joanna Maj 

(zdjęcia – źródło: KMP Siemianowice Śląskie, autor: oficer prasowy KMP Siemianowice Śląskie, komisarz Tatiana Lukoszek)

OIK na Industriadzie 2024 w naszym mieście

W minioną sobotę, tj. 1 czerwca br., Ośrodek Interwencji Kryzysowej miał zaszczyt uczestniczyć w dużym wydarzeniu jakim …

Oferta pracy – poszukujemy osoby do naszego zespołu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej poszukuje kandydatów na stanowisko: pracownik miejsca całodobowego pobytu – interwent …

Rekrutacja trwa – zapraszamy do aplikowania

Przypominamy, iż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej trwa rekrutacja na stanowisko: pracownik miejsca całodobowego pobytu …