Aktualności

OIK zaprasza na grupę wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie

1 października br. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej rozpoczyna się kolejna edycja zajęć w ramach prowadzonej od 2012 roku grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, bądź zagrożonych tym zjawiskiem. W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania swojego udziału w zajęciach. Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i tym razem zaplanowane są one jako cykl spotkań, odbywających się raz w tygodniu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Przypominamy, że prowadzona przez nas grupa wsparcia adresowana jest do kobiet doświadczających szeroko rozumianej przemocy w rodzinie, bądź znajdujących się w grupie ryzyka, co jest dla nich źródłem dyskomfortu i cierpienia oraz wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie w różnych obszarach życia. Spotkania grupy ukierunkowane są na pomoc osobom dotkniętym powyższym problemem, głównie poprzez umożliwienie im wyjścia z kręgu przemocy, podniesienie świadomości dotyczącej tego zjawiska oraz dostarczenie narzędzi niezbędnych do poradzenia sobie w zaistniałej sytuacji. Podczas zajęć uczestniczące w nich kobiety będą miały okazję podzielić się swoim doświadczeniem, wysłuchać osób borykających się z podobnym problemem, poznać mechanizmy charakterystyczne dla przemocy, nauczyć się je rozpoznawać i odpowiednio na nie reagować, a także wzmocnić swoją kondycję psychiczną, zwiększyć wiarę w siebie i swoje możliwości. Ponadto, w związku z podjętą już współpracą z Komendą Miejską Policji w Siemianowicach Śląskich, planowane jest również spotkanie z funkcjonariuszkami KMP, celem podniesienia świadomości kobiet uczestniczących w grupie wsparcia na temat przysługujących im praw, tego jakie należy podejmować kroki w sytuacji doświadczania przemocy oraz czego można oczekiwać ze strony organów ścigania. Zapraszamy zatem osoby zainteresowane naszą ofertą do uczestnictwa w zajęciach. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź zgłoszeń prosimy o kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej pod numerem telefonu: 32 762 81 44 lub 32 762 81 00, bądź osobiście, przy ulicy Pszczelniczej 10.

Autor: Joanna Maj

Dzień Walki z Depresją

Na 23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją.  Przy tej okazji warto przypomnieć, że depresja to …

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

22 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, który obchodzony jest w Polsce już od 21 lat. W ramach jego …

Żegnamy naszego kolegę…

  Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy naszego kolegę, Dariusza Gymzę, który przez wiele lat współpracował z …