Aktualności

Trwa kampania pn. 16 dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

Problem przemocy jest w obecnych czasach niestety dość powszechny i dotyka wiele osób, wywołując szereg negatywnych konsekwencji. Warto mówić głośno o tego typu nieakceptowalnych zachowaniach, zwiększać świadomość ludzi w zakresie tego zjawiska i przysługujących im praw oraz przeciwdziałać wszelkim formom krzywdzenia. Pomocne w tym aspekcie są różnego rodzaju kampanie społeczne. Jedną z nich jest kampania pn. 16 dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć. Ta ogólnoświatowa kampania jest już kolejną w historii i trwa od 25 listopada, kiedy to przypada Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, do 10 grudnia, będącego Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Daty te są dość wymowne i symboliczne a sama kampania jest okazją do podkreślenia jak ważną kwestią jest szeroko rozumiana ochrona ofiar przemocy. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż w myśl obowiązującej definicji przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Możemy mieć do czynienia z różnymi formami przemocy – psychiczną, fizyczną, seksualną, ekonomiczną czy zaniedbaniem. Każda z nich wywołuje ogromne spustoszenie w życiu i funkcjonowaniu danej osoby i jest przestępstwem. 

Więcej informacji na temat kampanii pn. 16 dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć możecie Państwo znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich – https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/16-dni-akcji-przeciw-przemocy-ze-wzgledu-na-plec-0

Przypominamy również, że na terenie naszego miasta funkcjonują instytucje i podmioty zajmujące się m.in. problemem przemocy w rodzinie, do których można się zgłosić w przypadku zetknięcia się z tym trudnym i wymagającym reagowania zjawiskiem. Są to m.in. : Komenda Miejska Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek interwencji Kryzysowej i inne.

Zaproszenie na Festiwal Dzieci i Młodzieży

Pragniemy zaprosić Państwa na Festiwal Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się 27 maja br. w godzinach 15:00-17:00 …

Informacja o stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES

Za Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich przekazujemy Państwu informację dotyczącą …

Zapraszamy do skorzystania z oferty pomocowej w ramach projektu „Siemianowice przeciw przemocy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz …