Autor: <span>Joanna Maj</span>

Odszedł Zygmunt Jurowiec

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż w dniu 20.02.2023 roku zmarł Zygmunt Jurowiec, który przed laty powołał Punkt Interwencji Kryzysowej stanowiący podwaliny pod działalność dzisiejszego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich oraz przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Siemianowickiego Stowarzyszenia Wzajemna Pomoc. 

Pamięć o nim pozostanie w naszych sercach i wspomnieniach. 

Żegnamy Pana, Panie Zygmuncie… 

Zygmunt Jurowiec – fot. Piotr Szałankiewicz

 

Łącząc się w żałobie i smutku składamy najszczersze wyrazy współczucia jego najbliższym, Rodzinie i Przyjaciołom.

Zapraszamy na kolejną edycję grupy wsparcia dla osób doznających przemocy oraz Akademii Dobrego Rodzica

dłonie wyciągnięte ku sobie symbolizujące „pomocną dłoń”

Udzielanie szeroko rozumianej specjalistycznej pomocy i wsparcia mieszkańcom Siemianowic Śląskich oraz ich rodzinom w różnych sytuacjach kryzysowych to zadanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, które realizowane jest zarówno w formie indywidualnych konsultacji, jak i grupowych spotkań. Od wielu lat OIK oferuje osobom dotkniętym przemocą a także borykającym się z problemami wychowawczymi specjalistyczne zajęcia ukierunkowane na pomoc w wymienionych obszarach. Grupowe formy pomocy są cennym narzędziem pozwalającym na udzielenie specjalistycznego wsparcia, psychoedukacji, zwiększenia świadomości w obszarach dotkniętych problemem, wzmocnienia szeroko rozumianych kompetencji ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania i jakości życia oraz pozwalających na podejmowanie decyzji służących zarówno dobru jednostki, jak i rodziny.

Dlatego też Ośrodek Interwencji Kryzysowej, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, rusza w tym tygodniu z kolejnymi edycjami zarówno grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie jak i warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze pn. Akademia Dobrego Rodzica.

grafika pokazująca rodzinę – rodzice trzymający splecione ręce nad dziećmi – wizualizacja domu

Pierwsze spotkanie w ramach grupy wsparcia dla ODP odbędzie się w najbliższą środę, 22 lutego br., w godzinach 16:00-18:00 w obecnej siedzibie OIK przy ulicy Fitznerów 3, natomiast zajęcia w ramach Akademii Dobrego Rodzica rozpoczną się dzień później, tj. w czwartek, 23 lutego br. i również będą realizowane w godzinach 16:00-18:00 w podanej lokalizacji.

W przypadku obu proponowanych grupowych form pomocy pełen cykl liczy 10 spotkań, a zajęcia odbywają się co tydzień, w podane dni, o stałych porach.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane taką formą pomocy oraz potrzebujące specjalistycznego wsparcia w związku z doświadczaniem przemocy w rodzinie, zagrożeniem tym zjawiskiem i/lub borykające się z problemami wychowawczymi.

Pamiętajcie – nie jesteście sami a razem możemy więcej.

Zaproszenie do udziału w koncercie „Muzyka jest kobietą”, którego celem jest wsparcie osób doznających przemocy korzystających z pomocy OIK

Plakat informujący o koncercie „Muzyka jest kobietą” w Siemianowickim Centrum Kultury

Za Siemianowickim Centrum Kultury informujemy, iż w środę, 8 marca, czyli w Dniu Kobiet, o godzinie 19:00 w SCK – Bytków odbędzie się specjalny koncert muzyczno-rozrywkowy pt. „Muzyka jest kobietą”, który dedykowany jest nie tylko kobietom ale też ich partnerom. Zgodnie z zapowiedzią słuchacze będą mieli szansę zrozumieć świat damsko-męski poprzez najpopularniejsze polskie i zagraniczne utwory rockowe i nie tylko. 

Prowadzeniem imprezy oraz kierownictwem muzycznym zajmą się Piotr Kochanek i muzyczni przyjaciele: Dagmara Brudek-Schulz, Jakub Halor, Grzegorz Imiołczyk, Beata Krajewska, Mariusz Krajewski, Kasjusz Lipkowski, Marcin Lipski, Marek Owczarczyk, Radosław Podgórski, Elżbieta Vashek, Paweł Węgier.

Bilety na te wydarzenie w cenie 30 złotych są do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

Dochód ze sprzedaży biletów artyści chcą przeznaczyć na wsparcie budżetu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, a dokładnie na wsparcie ofiar przemocy domowej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w koncercie.

Szczegóły: https://www.siemck.pl/wydarzenie/koncert-muzyka-jest-kobieta/

 

Pracownicy OIK oraz służb i instytucji współpracujących szkolą się w obszarze bezpieczeństwa osobistego

Demonstrowanie uczestnikom szkolenia techniki obrony przez prowadzącego

Praca bezpośrednia z klientem może przynosić ogrom satysfakcji. Są jednak również sytuacje, w których pracownicy mający na co dzień styczność z drugim człowiekiem jako klientem, w tym również przedstawiciele służb czy instytucji miejskich, mogą być narażeni na szereg niebezpieczeństw. Dlatego tak ważna jest odpowiednia wiedza oraz przygotowanie, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, pozwalające na wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń bądź skuteczną ochronę w sytuacji ich wystąpienia.

Mając tego świadomość Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich po raz kolejny podjął działania ukierunkowane na organizację specjalistycznego szkolenia w tym zakresie, skierowanego zarówno do pracowników OIK jak i służb czy instytucji miejskich współpracujących na co dzień na rzecz mieszkańców naszego miasta, którzy z racji wykonywanej przez siebie pracy również narażeni są na kontakt z tzw. „trudnym klientem”.

Efektem tej inicjatywy było zrealizowane w dniu wczorajszym, tj. 6 lutego br., szkolenie pn. „Bezpieczeństwo osobiste pracowników pierwszego kontaktu”, w którym wzięli udział właśnie pracownicy siemianowickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, w tym Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Miejskiej. Szkolenie to obejmowało zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa osobistego i samoobrony, w tym sytuacji niebezpiecznych w pracy z klientem, podstawowych zasad skutecznej samoochrony, profilaktyki bezpieczeństwa w biurze i w terenie, rozwiązywania sytuacji kryzysowych bez starcia fizycznego a także samoobrony w sytuacji kontaktu bezpośredniego obejmującego ćwiczenia odruchów obronnych i technik walki.

Zarówno za część teoretyczną jak i praktyczną szkolenia odpowiedzialny był Adam Strzebińczyk, ekspert w zakresie prewencji i bezpieczeństwa osobistego, reprezentujący w ramach ww. szkolenia firmę, specjalizującą się właśnie w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa osobistego, interwencji kryzysowej, negocjacji czy pracy z trudnym klientem, zwłaszcza w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej i związanej z nią bezpośredniej pracy z ludźmi.

Szkolenie było bardzo intensywne a jego uczestnicy trafili w naprawdę profesjonalne ręce, dzięki czemu udało się pozyskać bardzo cenną wiedzę oraz umiejętności związane z ochroną zdrowia i życia w trudnych sytuacjach zawodowych. Zdecydowane poszerzą one świadomość i zwiększą poczucie bezpieczeństwa w sytuacji pracy z klientem. Miejmy jednak nadzieję, że nigdy nie będzie konieczności wykorzystania zdobytych umiejętności w związku z narażeniem na realną sytuację zagrożenia. 

Prowadzący oraz uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia podczas części teoretycznej wykładanej przez prowadzącego
Prowadzący oraz uczestnicy podczas części teoretycznej szkolenia
Demonstrowanie przez prowadzącego techniki obrony podczas części praktycznej szkolenia

 

Przypomnienie informacji na temat bieżącego funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Logo OIK

Szanowni Państwo, 

przypominamy, iż od dnia 21.11.2022 roku działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich została przeniesiona tymczasowo do nowych lokalizacji i realizowana jest w:

  • SCK – Willi Fitznera, ul. Fitznerów 3 (pomoc psychologiczna oraz administracja OIK)  oraz 
  • MOSiR Pszczelnik, Park Pszczelnik 3 (hostel / interwencja kryzysowa).

Telefony kontaktowe do Ośrodka Interwencji Kryzysowej:

  • 32 762 81 00 – SCK Willa Fitznera:

administracja OIK (poniedziałek 7:00–17:00, wtorek–czwartek 7:00–15:00, piątek 7:00–13:00)

– pomoc psychologiczna (poniedziałek-piątek 8:00-20:00), 

oraz

  • 514 730 969 – MOSiR Pszczelnik:

– hostel / interwencja kryzysowa (całodobowo). 

 

Aktualizacja informacji dotyczących funkcjonowania świetlicy środowiskowej OIK

Rysunek przedstawiający dzieci trzymające transparent z napisem „świetlica”

Informujemy, że zajęcia w ramach świetlicy dla dziecidziałającej przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizowane są od bieżącego tygodnia w aktualnej siedzibie OIK, zlokalizowanej tymczasowo w budynku Willi Fitznera, przy ulicy Fitznerów 3 w Siemianowicach Śląskich.

Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, tj. we wtorki i w czwartki w godzinach 15:00-19:00. 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z OIK.

Logo OIK

Przypominamy, iż obecnie kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej jest możliwy pod następującymi numerami telefonu:

32 762 81 00 – poniedziałek 7:00–17:00, wtorek – czwartek 7:00–15:00, piątek 7:00–13:00 (administracja OIK oraz pomoc psychologiczna – SCK Willa Fitznera) 

oraz

514 730 969 – całodobowo (hostel / interwencja kryzysowa – MOSiR Pszczelnik). 

Debata społeczna „STOP PRZEMOCY – przemoc w rodzinie”

Prelegenci biorący udział w debacie

W dniu 14 grudnia br. w Parku Tradycji odbyła się debata społeczna pn. „STOP PRZEMOCY – przemoc w rodzinie”, której organizatorem była Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, Rafała Piecha, który dokonał uroczystego otwarcia spotkania.  Zebranych gości powitał również Komendant Miejski Policji, podinsp. Michał Szynol. 

Główną ideą debaty było zwrócenie uwagi na jakże ważną problematykę przemocy w rodzinie, zwiększenie świadomości społecznej w tym obszarze a także podkreślenie, iż osoby borykające się z tym problemem mogą liczyć na specjalistyczne wsparcie oraz pomoc służb i instytucji miejskich. 

Podczas wydarzenia zostały poruszone ważne zagadnienia związane ze zjawiskiem przemocy domowej a wśród prelegentów pojawili się przedstawiciele służb i instytucji miejskich, zajmujących się na co dzień tą problematyką i współpracujących ze sobą w tym obszarze.

Joanna Maj, psycholog OIK, podczas swojego wystąpienia na debacie
Aleksandra Krążek, przedstawicielka Caritas Siemianowice Śląskie, podczas swojego wystąpienia na debacie
Anna Kuberek, założycielka strony „Upadły Anioł powstał” podczas swojego wystąpienia
podinsp. Michał Szynol, komendant miejski Policji w Siemianowicach Śląskich przemawia do osób uczestniczących w debacie
komisarz Tatiana Lukoszek, oficer prasowy KMP Siemianowice Śląskie, przemawiająca do osób zebranych na debacie
Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, wraz z przedstawicielami służb i instytucji miejskich, zasiadający na widowni podczas debaty

         

Mocnym akcentem rozpoczynającym debatę było wystąpienie Pani Anny Kuberek, która w przeszłości sama doświadczyła przemocy ze strony swojego partnera i podzieliła się swoją trudną historią z osobami przybyłymi na te wydarzenie. Było to bardzo osobiste i emocjonalne wyznanie. Pani Kuberek przedstawiła swoją drogę do wyjścia z kręgu przemocy, dając tym samym nadzieję innym osobom dotkniętym tym problemem oraz zapewniając o swojej gotowości niesienia pomocy i wsparcia, co już realizuje w pewnym zakresie w ramach założonej przez siebie grupy wsparciowej na portalu Facebook – „Upadły Anioł powstał”. 

Kolejno głos zabrali przedstawiciele służb i instytucji miejskich, którzy odwołali się do zagadnienia przemocy w rodzinie z punktu widzenia swojej działalności i kompetencji, wskazując na ważne aspekty tego zjawiska oraz możliwe formy pomocy. 

Wśród prelegentów znaleźli się: Alicja Piech – Radna Miasta Siemianowice Śląskie, Aleksandra Krążek – główny wolontariusz Caritas Siemianowice Śląskie, Katarzyna Farat – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Joanna Maj – psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Mirela Sadlik – Sądowy Kurator Zawodowy oraz asp.szt. Jarosław Ganda – kierownik rewiru dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich. 

Wystąpienia ww. osób miały na celu przybliżyć zebranym czym charakteryzuje się przemoc, jakie zagrożenia wiążą się z występowaniem tego zjawiska, jakie są możliwe konsekwencje tego typu krzywdzących działań wobec najbliższych oraz na jaką pomoc i wsparcie ze strony służb i instytucji miejskich może liczyć osoba doznająca przemocy w rodzinie. 

Debata „Stop przemocy” była niewątpliwie interesującym i ciekawym wydarzeniem odnoszącym się do niezwykle ważnej tematyki, której z pewnością warto było oświęcić czas i uwagę. 

 

Autor: Joanna Maj 

(zdjęcia – źródło: KMP Siemianowice Śląskie, autor: oficer prasowy KMP Siemianowice Śląskie, komisarz Tatiana Lukoszek)

Bieżąca działalność świetlicy prowadzonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Rysunek przedstawiający uśmiechnięte bawiące się dzieci

Informujemy, że świetlica dla dziecidziałająca przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, została tymczasowo przeniesiona do nowej lokalizacji a co za tym idzie zajęcia odbywają się zgodnie ze zmodyfikowanym harmonogramem.

Wszystkie dzieci uczęszczające na świetlicę zapraszamy na zajęcia we wtorki i w czwartki w godzinach 15:00-19:00 do Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana, który mieści się przy ulicy Fryderyka Chopina 2 w Siemianowicach Śląskich.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z OIK.

Logo OIK

Przypominamy, iż obecnie kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej jest możliwy pod następującymi numerami telefonu:

32 762 81 00 – poniedziałek 7:00–17:00, wtorek – czwartek 7:00–15:00, piątek 7:00–13:00 (administracja OIK oraz pomoc psychologiczna – SCK Willa Fitznera) 

oraz

514 730 969 – całodobowo (hostel / interwencja kryzysowa – MOSiR Pszczelnik). 

Zapraszamy na debatę „STOP PRZEMOCY”

Plakat informujący o debacie „Stop przemocy”

W imieniu Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich serdecznie zapraszamy na debatę społeczną pn. „Stop przemocy„, która odbędzie się 14 grudnia br. o godzinie 10:00 w SCK Park Tradycji. 

Podczas wydarzenia zostaną poruszone ważne zagadnienia z obszaru przemocy a wśród prelegentów pojawią się przedstawiciele służb i instytucji miejskich, zajmujących się na co dzień tą problematyką. 

Szczegółowy program debaty dostępny na załączonej grafice. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Organizacja nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z funkcjonowaniem OIK w nowych lokalizacjach

symbol paragrafu

Szanowni Państwo, 

informujemy, że od 23.11.2022 r. do odwołania w związku z czasowym przeniesieniem działalności OIK do nowych lokalizacji (szczegóły w odrębnym wpisie poniżej) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, przy ul. Pszczelniczej 10,  zostaje przeniesiony do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej, przy ul. Al. Sportowców 3, pok. nr 1 (parter). Dotychczasowe godziny działania punktu pozostają bez zmian (tj. poniedziałek, wtorek, czwartek: 9.30-13.30, środa, piątek: 15.00-19.00). Zapisy w dalszym ciągu przyjmowane są pod numerem telefonu: 32 760 53 57 w godzinach pracy Urzędu Miasta lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy

Rekrutacja trwa!

ŚWIETLICA                                                          działająca przy Ośrodku …

Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych

Stres? Przeciążenie? Obniżony nastrój? Kryzys w związku? Problemy rodzinne? Trudności wychowawcze? Strata? Nie radzenie …

ODWOŁANIE KONSULTACJI PRAWNYCH

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2023 r. konsultacje prawne są odwołane.