Aktualności

6 lat działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej za nami.

4 lataW lutym bieżącego roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich obchodzi 6 rocznicę swojego powstania. Takie okazje skłaniają do refleksji, przemyśleń, podsumowań i planowania dalszych działań. Niezaprzeczalnym wnioskiem, który nasuwa się w tej sytuacji jest to, że Ośrodek przez te lata starannie wypełniał swoją rolę. Z roku na rok coraz więcej osób i rodzin korzysta z pomocy oraz wsparcia Ośrodka, zarówno w formie ambulatoryjnej – mowa tu o poradnictwie psychologicznym, pedagogicznym, socjalnym czy prawnym, jak również w formie schronienia w Hostelu prowadzonym przez OIK. Ośrodek rozwija się i jest nastawiony na poszerzanie zakresu swoich działań, by jak najlepiej realizować swoją misję i zaspokajać potrzeby społeczeństwa. Poza wymienionymi wyżej działaniami realizowane są również inne projekty. Od kilku lat Ośrodek posiada w swojej ofercie zajęcia grupowe ukierunkowane na pracę w obszarze przemocy i walki z tym zjawiskiem. W ramach tego pracownicy OIK prowadzą program korekcyjno-edukacyjny „Bezpieczna Rodzina” dla osób stosujących przemoc oraz grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Ponadto prowadzona jest „Akademia Dobrego Rodzica” – cykl zajęć, których celem jest poprawa umiejętności i kompetencji wychowawczych. W ramach działalności Ośrodka została uruchomiona świetlica środowiskowa dla dzieci. Nasza placówka na bieżąco współpracuje z innymi instytucjami na terenie miasta, starając się w ten sposób udzielić kompleksowej pomocy i wsparcia mieszkańcom Siemianowic Śląskich. W ostatnim czasie OIK podjął się również realizacji nowego projektu. W ramach współpracy z Siemianowickim Centrum Kultury pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaangażowali się w prowadzenie warsztatów, składających się na cykl spotkań „Akademia dla każdego”, które ukierunkowane są na szerzenie rozwoju osobistego oraz aktywizację mieszkańców Siemianowic Śląskich. Od stycznia b.r. ruszyły ponadto spotkania psychologa OIK z członkami siemianowickiego Polskiego Związku Niewidomych, co również stanowi odpowiedź Ośrodka na zapotrzebowanie lokalnego środowiska.

Wszelkie działania podejmowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej ukierunkowane są na udzielanie szeroko rozumianej pomocy i wsparcia mieszkańcom naszego miasta. Przede wszystkim osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie czy trudnej sytuacji życiowej. Kontynuujemy naszą misję i realizujemy nasze zadania jak najlepiej, by pomóc tym, którzy tego potrzebują. Bo, zgodnie ze słowami Janusza Leona Wiśniewskiego „Nawet jeśli pociechy udziela niebo, to pomocy oczekuje się od ludzi”…

Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z pomocy i wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej zapraszamy do kontaktu – osobiście, pod adresem Pszczelnicza 10 Siemianowice Śląskie, bądź telefonicznie, pod numerem telefonu 32 762 81 00 lub 32 762 81 44.

Autor: Joanna Maj

Zaproszenie na Festiwal Dzieci i Młodzieży

Pragniemy zaprosić Państwa na Festiwal Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się 27 maja br. w godzinach 15:00-17:00 …

Informacja o stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES

Za Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich przekazujemy Państwu informację dotyczącą …

Zapraszamy do skorzystania z oferty pomocowej w ramach projektu „Siemianowice przeciw przemocy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz …