Aktualności

Aktualizacja informacji dotyczących bieżącego funkcjonowania OIK

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich informuje, iż od dnia 28 marca 2023 roku cała działalność OIK (tj. interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczna, hostel, specjalistyczne zajęcia grupowe, świetlica środowiskowa dla dzieci, administracja) realizowana jest w budynku przy ulicy Fitznerów 3 w Siemianowicach Śląskich.

Zgodnie z Uchwałą Nr 614/2023 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 166/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich korzystanie ze wsparcia w formie schronienia w hostelu nie może trwać dłużej niż trzy miesiące. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem specjalistycznej pomocy i wsparcia zapraszamy do kontaktu z OIK pod nr telefonu: 514 730 969 lub 32 762 81 00 (interwencja kryzysowa / hostel – całodobowo).  

Rekrutacja trwa!

ŚWIETLICA                                                          działająca przy Ośrodku …

Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych

Stres? Przeciążenie? Obniżony nastrój? Kryzys w związku? Problemy rodzinne? Trudności wychowawcze? Strata? Nie radzenie …

ODWOŁANIE KONSULTACJI PRAWNYCH

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2023 r. konsultacje prawne są odwołane.