Aktualności

Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy

SAM_1267Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla kobiet, które w swoim codziennym życiu doznają bądź doznawały jakiejkolwiek formy przemocy. Zainteresowane osoby mogą uzyskać dokładniejsze informacje pod numerem telefonu: 32 762 81 44 lub 32 762 81 00, bądź osobiście, przy ulicy Pszczelniczej 10.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej podejmuje szereg działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz pomoc osobom dotkniętym tym problemem. Jedną z form realizacji tego zadania jest właśnie grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie bądź realnie zagrożonych tym zjawiskiem.

Przemoc jest niezwykle złożonym zjawiskiem, wymagającym szeroko zakrojonych działań i wieloaspektowego podejścia do tego problemu. Dlatego też Ośrodek Interwencji Kryzysowej, poza pomocą w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz możliwości znalezienia schronienia w Hostelu OIK, wyszedł w 2012 roku z inicjatywą utworzenia grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. Widząc zasadność tego typu spotkań pragniemy kontynuować podjęte działania.

Zajęcia w ramach tej edycji grupy rozpoczną się w marcu br. i podobnie do poprzednich zaplanowane są jako cykl spotkań, odbywających się raz w tygodniu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Adresatami grupy wsparcia są kobiety doświadczające szeroko rozumianej przemocy w rodzinie, bądź znajdujące się w grupie ryzyka, co jest dla nich źródłem dyskomfortu i cierpienia oraz wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie w różnych obszarach życia.

Zgodnie z przyjętymi założeniami głównym celem prowadzonej grupy wsparcia jest przede wszystkim umożliwienie wyjścia z kręgu przemocy, podniesienie świadomości dotyczącej tego problemu oraz dostarczenie narzędzi niezbędnych do poradzenia sobie w zaistniałej sytuacji.

Jeżeli więc borykasz się z podobnym problemem, doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy w rodzinie bądź czujesz się zagrożona tym zjawiskiem – przyjdź. Grupa wsparcia jest szansą na poprawienie swojej sytuacji. To okazja do spotkania z kobietami mającymi podobny problem, możliwość uzyskania wparcia, zdobycia wiedzy, podniesienia świadomości, szansa na poprawę jakości swojego życia…

Zapraszamy zatem osoby zainteresowane naszą ofertą do uczestnictwa w zajęciach. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź zgłoszeń prosimy o kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej pod numerem telefonu: 32 762 81 44 lub 32 762 81 00, bądź osobiście, przy ulicy Pszczelniczej 10.

Autor: Joanna Maj, Barbara Banaś

Rekrutacja na stanowisko interwenta kryzysowego w OIK w toku…

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w dalszym ciągu trwa rekrutacja na stanowisko: pracownik miejsca całodobowego pobytu …

OIK na Industriadzie 2024 w naszym mieście

W minioną sobotę, tj. 1 czerwca br., Ośrodek Interwencji Kryzysowej miał zaszczyt uczestniczyć w dużym wydarzeniu jakim …

Oferta pracy – poszukujemy osoby do naszego zespołu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej poszukuje kandydatów na stanowisko: pracownik miejsca całodobowego pobytu – interwent …