Aktualności

Spotkaniem z policjantkami zakończyły się zajęcia w ramach kolejnej edycji grupy wsparcia…

SAM_2468Kolejna edycja grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie bądź zagrożonych tym zjawiskiem właśnie dobiegła końca… Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i tym razem zajęcia ukierunkowane były na udzielenie Paniom borykającym się z tym problemem pomocy i wparcia, umożliwienie im wyjścia z kręgu przemocy, podniesienie świadomości dotyczącej tego zjawiska oraz dostarczenie narzędzi niezbędnych do poradzenia sobie w zaistniałej sytuacji. Podczas zajęć był czas na rozmowy, dyskusje, wymianę doświadczeń i refleksje… Na ostatnim spotkaniu grupy wsparcia uczestniczące w nim kobiety miały dodatkowo okazję porozmawiać z siemianowickimi policjantkami, nadkomisarz Izabellą Rom oraz młodszą aspirant Jagodą Tomanek-Olczak, które w swojej dotychczasowej pracy wielokrotnie miały do czynienia z osobami doświadczającymi przemocy domowej.

https://www.siemianowice.slaska.policja.gov.pl/wiadomosci/art2484,policjantki-na-spotkaniu-grupy-wsparcia-kobiet-film.html

SAM_2467 SAM_2472 SAM_2475

Spotkanie to odbyło się w ramach kontynuacji podjętej w tym zakresie współpracy. Włączenie się siemianowickiej Policji w działania Ośrodka związane z pomocą kobietom doznającym przemocy bądź zagrożonych tym zjawiskiem, poprzez uczestnictwo w spotkaniu grupy wsparcia i podzielenie się swoją wiedzą spotkało się z przychylną reakcją uczestniczących w nim kobiet. Obecność funkcjonariuszek dała Paniom możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania, rozwianie wątpliwości jak również wysłuchanie pomocnych rad i wskazówek, dotyczących działań, jakie powinna podjąć osoba doznająca przemocy oraz tego, do czego ma prawo i czego może oczekiwać ze strony organów ścigania. Poza omówieniem kwestii formalnych policjantki udzieliły także uczestniczkom spotkania wsparcia i wzmocnienia oraz motywowały je do podjęcia działań, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz dzieciom. Podkreślały jak istotne i znaczące jest wyzbycie się poczucia wstydu, przełamanie strachu i milczenia oraz przeciwstawienie się temu, czego doświadczały a co jest dla nich źródłem ogromnego dyskomfortu i tak bardzo negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie oraz życie rodzinne.

Zakończenie kolejnej edycji grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie bądź zagrożonych tym zjawiskiem daje nadzieję, że coraz więcej Pań borykających się z tym problemem będzie przejawiać większą świadomość w tym zakresie, motywację do działania i poprawy swojej sytuacji, zwiększoną wiarę w siebie, poczucie własnej wartości a co za tym idzie – da sobie prawo do spokoju, szczęścia i godnego życia…

Prowadzona przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej grupa wsparcia adresowana jest do kobiet. Wynika to z faktu, iż zazwyczaj to właśnie kobiety zgłaszają doznawaną w rodzinie przemoc, co znajduje przełożenie w statystykach dotyczących tego obszaru. Nie oznacza to oczywiście, że problem ten nie dotyka również mężczyzn. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia Ośrodka w tym zakresie oraz opierając się na wspomnianych statystykach i zapotrzebowaniu środowiska, uznano zasadność utworzenia grupy wsparcia adresowanej właśnie do kobiet. Mężczyźni, którzy doświadczają przemocy w rodzinie mogą skorzystać z pomocy i wsparcia w formie indywidualnych spotkań z psychologiem OIK, które również stanowią okazję
i szansę na przepracowanie powyższego problemu i uzyskanie stabilizacji życiowej.

Wznowienie spotkań w ramach grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie bądź zagrożonych tym zjawiskiem planowane jest na wrzesień 2013 roku. Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach, bądź uczęszczaniem na spotkania indywidualne z psychologiem OIK, zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej pod numerem telefonu 32 7628100 lub 32 7628144, bądź osobiście przy ulicy Pszczelniczej 10 w Siemianowicach Śląskich.

Joanna Maj

Barbara Banaś

Rekrutacja na stanowisko interwenta kryzysowego w OIK w toku…

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w dalszym ciągu trwa rekrutacja na stanowisko: pracownik miejsca całodobowego pobytu …

OIK na Industriadzie 2024 w naszym mieście

W minioną sobotę, tj. 1 czerwca br., Ośrodek Interwencji Kryzysowej miał zaszczyt uczestniczyć w dużym wydarzeniu jakim …

Oferta pracy – poszukujemy osoby do naszego zespołu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej poszukuje kandydatów na stanowisko: pracownik miejsca całodobowego pobytu – interwent …