Aktualności

Szkolenie specjalistów w Siemianowicach Śląskich

img_2490 W dniach 29-30 listopada 2016 roku w Siemianowicach Śląskich miało miejsce spotkanie naczelników komórek właściwych ds. obronnych i zarządzania kryzysowego starostw powiatowych i miast na prawach powiatu oraz dyrektorów Ośrodków/Punktów Kryzysowych. Przedstawiciele w/w organów oraz instytucji gościli w naszym mieście w związku z organizowanym w tych dniach szkoleniem pt. „Działania organów samorządu terytorialnego tworzących system kierowania bezpieczeństwem narodowym w zakresie współpracy jego elementów, a także w obszarze przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty systemu zarządzenia kryzysowego w ramach monitorowania, planowania, reagowania oraz usuwania skutków zagrożeń w wyższych stanach gotowości obronnej państwa na terenie województwa śląskiego”.

Pierwszy dzień szkolenia odbył się w siemianowickim Parku Tradycji, gdzie przybyłych gości uroczyście powitali Pan Mariusz Trepka, II Wicewojewoda Śląski, a także Pan Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, podkreślając rangę i ważność spotkania, poruszanych zagadnień oraz wzajemnej współpracy w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. W dalszej części głos zabrał Grzegorz Kamieniowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który przedstawił genezę szkolenia, odwołując się do opracowanej w 2010 roku procedury udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. Następnie podstawy prawne organizacji interwencji kryzysowej przybliżył uczestnikom Grzegorz Rak, Kierownik Oddziału Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestnicy szkolenia mieli również okazję zapoznać się z wnioskami z doświadczeń w obszarze interwencji kryzysowej po katastrofie w KWK „Mysłowice-Wesoła”, które zostały omówione przez Edwarda Lasok, Prezydenta Miasta Mysłowice. Do swoich dotychczasowych doświadczeń odwołali się także Stella Zdziejowska, psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, oraz Michał Czaja, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, którzy na wybranych przykładach przedstawili zakres swojej współpracy w obszarze interwencji kryzysowej w sytuacji zdarzeń masowych na terenie miasta. W dalszej części panelu wystąpił Jacek Zagórski, Starszy Inspektor Oddziału Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przybliżając temat bezpieczeństwa cywilnego w okresie podwyższania gotowości obronnej państwa na przykładzie „Procedury wsparcia i pomocy psychologicznej w wypadkach masowych i katastrofach”. Część wykładową domknęło przedstawienie wniosków z wojewódzkich ćwiczeń pk. „Autostrada 2016” w zakresie zapewnienia pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym i ich bliskim, którego dokonała Małgorzata Malinowska, Dyrektor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.

Program przedstawianego szkolenia, poza częścią teoretyczną, przewidywał w pierwszym dniu również zajęcia praktyczne dla Naczelników Wydziałów Zarządzania Kryzysowego oraz Kierowników Ośrodków/Punktów Kryzysowych. W ramach wspomnianych zajęć uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem placówek/instytucji, stanowiących istotny punkt na mapie naszego miasta – Zakładu ROSOMAK S.A. oraz Centrum Leczenia Oparzeń.

Drugi dzień szkolenia, przypadający na 30 listopada 2016 roku, odbywał się w Hotelu Vacanza w Siemianowicach Śląskich i realizowany był w dwóch grupach tematycznych – osobno dla naczelników komórek właściwych ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, którzy byli szkoleni w zakresie realizacji zadań obronnych, oraz dla kierowników Ośrodków/Punktów Interwencji Kryzysowej. W ramach powyższego panelu przedstawione zostały między innymi zadania Straży Granicznej a także współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy ofiarom handlu ludźmi, o czym mówiła Marlena Brauner, st.chor. Straży Granicznej, koordynator ds. handlu ludźmi Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. W dalszej części szkolenia dr Michał Szyszka, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, omówił kwestie dotyczące kształtowania wizerunku i relacji publicznych Ośrodków a także promocję działań tych instytucji w aspekcie systemu zarządzania kryzysowego oraz realizacji zadań wsparcia i pomocy w wypadkach i katastrofach. Zwieńczeniem drugiego dnia szkolenia był panel dyskusyjny odwołujący się do standardów interwencji kryzysowej, jej obecnego stanu oraz perspektyw w tym obszarze, prowadzony przez Małgorzatę Malinowską, Dyrektor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, oraz Sylwię Michalec-Jękot, Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Myślenicach. Tym też akcentem zakończono dwa owocne dni pracy szkoleniowej, poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w sytuacjach różnorodnych zagrożeń oraz wyższych stanach gotowości obronnej państwa na terenie województwa śląskiego.

Joanna Maj

Rekrutacja na stanowisko interwenta kryzysowego w OIK w toku…

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w dalszym ciągu trwa rekrutacja na stanowisko: pracownik miejsca całodobowego pobytu …

OIK na Industriadzie 2024 w naszym mieście

W minioną sobotę, tj. 1 czerwca br., Ośrodek Interwencji Kryzysowej miał zaszczyt uczestniczyć w dużym wydarzeniu jakim …

Oferta pracy – poszukujemy osoby do naszego zespołu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej poszukuje kandydatów na stanowisko: pracownik miejsca całodobowego pobytu – interwent …