Aktualności

W razie kłopotów…OIK

Koleje życia bywają różne… Czasami los stawia człowieka w obliczu trudnych wydarzeń i doświadczeń, które przekraczają jego możliwości radzenia sobie. Warto wiedzieć, że w tego typu sytuacjach nie jest się zdanym tylko na siebie, ale można też liczyć na specjalistyczną pomoc i wsparcie. Taką ofertę na terenie naszego miasta ma Ośrodek Interwencji Kryzysowej, mieszczący się przy ulicy Pszczelniczej 10. 

Działalność Ośrodka skupia się na świadczeniu szeroko rozumianej pomocy o charakterze interdyscyplinarnym, ukierunkowanej na rozwiązanie problemu i poprawę sytuacji osób, które na skutek zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych znalazły się w kryzysie. W ramach tej pomocy mogą one liczyć na specjalistyczne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz socjalne ze strony wykwalifikowanej, zaangażowanej i stale podnoszącej swoje kompetencje kadry. Istotnym elementem pomocy świadczonej przez OIK jest również współpraca z innymi instytucjami na terenie miasta, działającymi na rzecz pomocy mieszkańcom, takimi jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Prokuratura, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta, służba zdrowia i inne.

Warto w tym miejscu nadmienić, iż Ośrodek Interwencji Kryzysowej, jako wielofunkcyjny Ośrodek wsparcia, udziela pomocy także poprzez zapewnienie schronienia osobom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, bezpieczeństwa i z różnych względów nie mogą pozostać w dotychczasowym miejscu zamieszkania. W tego typu sytuacjach istnieje możliwość skorzystania z hostelu, który działa całodobowo i bezpłatnie. Osoby korzystające z hostelu, poza specjalistyczną pomocą, mają do dyspozycji miejsca noclegowe rozlokowane w 6 pokojach, w pełni wyposażoną kuchnię, łazienkę a także świetlicę. Długość pobytu uzależniona jest od indywidualnej sytuacji klienta oraz podejmowanych przez niego działań, zmierzających do poradzenia sobie z trudną sytuacją i usamodzielnienia się. Przyjęcie do hostelu OIK poprzedzone jest zazwyczaj indywidualną rozmową z osobą chcącą skorzystać z tej formy pomocy. Celem tej rozmowy, jak i dalszych działań wynikających z nawiązanej współpracy, jest poznanie człowieka, który zgłasza się ze swoim problemem, rozeznanie jego sytuacji, potrzeb i oczekiwań oraz ustalenie planu działania, ukierunkowanego na wyjście z kryzysu, w realizacji którego podopieczni są na bieżąco wspierani i motywowani przez pracowników OIK. Ci z kolei w każdej historii starają się dostrzec człowieka, jego potencjał i możliwości jakie przed nim stoją.

Zdarzają się też przypadki, w których na wstępie nie ma zbyt dużej przestrzeni na głębsze analizowanie sytuacji klienta, jak to ma miejsce na przykład podczas przyjęć w godzinach nocnych, kiedy to działania są natychmiastowe a priorytetem jest konieczność zapewnienia bezpiecznego schronienia i zabezpieczenia podstawowych potrzeb na daną chwilę.

Wstępnie osoby przyjmowane są na okres 2 tygodni, kiedy to następuje pogłębiona analiza sytuacji życiowej klienta oraz planowane są działania możliwe do podjęcia celem osiągnięcia zamierzonego celu. Ośrodek oferuje możliwość pobytu przez okres 3 miesięcy, w wyjątkowych przypadkach może być on przedłużony. Lata pracy i doświadczeń w tym obszarze pokazały, że istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu pomoc.

W trakcie dotychczasowych 9 lat działalności z hostelu OIK skorzystało już 840 osób, wśród których były zarówno kobiety, mężczyźni i dzieci, osoby samotne, jak również całe rodziny. Wachlarz sytuacji, w których znajdowały się osoby potrzebujące schronienia był bardzo szeroki. Począwszy od indywidualnych problemów socjalno-bytowych, przez trudności rodzinne, nagłe niekorzystne zmiany życiowe, aż po różnorodne zdarzenia losowe. Wśród nich można wymienić między innymi tragiczne wydarzenia, które dotknęły niektórych mieszkańców naszego miasta, jak na przykład pożar kamienicy przy ulicy Waryńskiego, przy ulicy Hutniczej, przy ulicy Śląskiej (dawnej Świerczewskiego), osunięcie się ziemi przy ulicy PCK czy wybuch gazu przy ulicy Grabowej. W takich wypadkach pomoc poszkodowanym i potrzebującym wsparcia mieszkańcom odbywa się zarówno w miejscach, gdzie doszło do sytuacji kryzysowej, jak i w Ośrodku, gdzie otrzymują oni wymienione wyżej specjalistyczne wsparcie. I nawet jeśli działania na miejscu zdarzenia dobiegną już końca, to osoby te nadal wymagają wsparcia. I tym właśnie zajmują się pracownicy Ośrodka. Pobyt w hostelu wiąże się bowiem nie tylko z opcją uzyskania bezpiecznego schronienia ale także z możliwością skorzystania z fachowego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego czy socjalnego i współpracy w tym obszarze na rzecz wyjścia z danej sytuacji kryzysowej. Pomoc jest zatem kompleksowa. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych sytuacji, w wyniku których do hostelu przyjmowane są osoby, potrzebujące takiej formy wsparcia.

W murach Ośrodka Interwencji Kryzysowej bezpieczne schronienie wielokrotnie mogły odnaleźć również osoby doznające przemocy domowej, borykające się z problemami rodzinnymi, doświadczające nieoczekiwanych i niekorzystnych zmian życiowych oraz nie posiadające sieci wsparcia w najbliższym kręgu. Bardzo ważnym elementem pracy Ośrodka jest stworzenie takich warunków, by pobyt w hostelu sprzyjał powrotowi do równowagi, spojrzeniu na swoją sytuację z innej perspektywy, a także dawał możliwość ustalenia i realizacji planu działania, którego ostatecznym celem jest osiągnięcie spokoju oraz stabilizacji życiowej. Warto dodać, iż Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa również w obszarze krótkoterminowych przyjęć do hostelu, wynikających z potrzeby udzielenia schronienia w nagłych, nietypowych sytuacjach.

We wszystkich wymienionych przypadkach możnaby rzec, że tak wiele i niewiele zarazem… Wyciągnięcie pomocnej dłoni, zabezpieczenie podstawowych potrzeb, okazanie zrozumienia i pokazanie, że w tych trudnych chwilach nie jest się zdanym tylko na siebie. Warto w tym miejscu dodać, iż Ośrodek Interwencji Kryzysowej w toku swojej działalności również mógł liczyć na wsparcie i pomoc osób z zewnątrz. Począwszy od mieszkańców miasta, którzy w różnorodny sposób wspierali usamodzielniających się podopiecznych hostelu oraz sam hostel, po firmy czy organizacje, jak na przykład przedsiębiorstwo Rosomak S.A. czyli dawne Wojskowe Zakłady Mechaniczne, czy Kompania Piwowarska Tyskie, która dwukrotnie pomogła w doposażeniu hostelu OIK. Wszystkim darczyńcom należą się z tego miejsca serdeczne podziękowania. Wszelkie formy wsparcia, współpracy i zaangażowania w obszarze działań realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej doskonale wpisują się w motto, które stało się niejako hasłem przewodnim OIKu – „Nawet jeżeli pociechy udziela niebo, to pomocy oczekuje się od ludzi.” (Janusz Leon Wiśniewski). Bo ważny jest człowiek… Jego los, poczucie bezpieczeństwa, zaszczepienie nadziei na lepszą przyszłość oraz wiary we własne siły i możliwości.

Joanna Maj

Rekrutacja na stanowisko interwenta kryzysowego w OIK w toku…

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w dalszym ciągu trwa rekrutacja na stanowisko: pracownik miejsca całodobowego pobytu …

OIK na Industriadzie 2024 w naszym mieście

W minioną sobotę, tj. 1 czerwca br., Ośrodek Interwencji Kryzysowej miał zaszczyt uczestniczyć w dużym wydarzeniu jakim …

Oferta pracy – poszukujemy osoby do naszego zespołu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej poszukuje kandydatów na stanowisko: pracownik miejsca całodobowego pobytu – interwent …