Aktualności

Zapraszamy do skorzystania z oferty pomocowej w ramach projektu „Siemianowice przeciw przemocy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Komendą Miejską Policji w Siemianowicach Śląskich, podjął się realizacji projektu Siemianowice przeciw przemocy”, który finansowany jest ze środków pochodzących z funduszy norweskich i krajowych w ramach Programu „Sprawiedliwość”.

Jest to bardzo ciekawa inicjatywa gdyż działania zaplanowane w ramach tego projektu mają przyczynić się do zmiany funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy domowej, co z kolei w efekcie ma przełożyć się na zmniejszenie skali występowania tego zjawiska wśród lokalnej społeczności.

Osiągnięcie powyższych celów ma być możliwe dzięki pogłębionej współpracy przedstawicieli służb i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie naszego miasta oraz ich działań ukierunkowanych na wykrycie zachowań dysfunkcyjnych na etapie wczesnej profilaktyki.

Aby zrealizować wspomniane cele w ramach ww. projektu w budynku przy ulicy Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śląskich w połowie maja br. planowane jest otwarcie Centrum dla Rodzin. Będzie to miejsce pełniące funkcję bazy koordynującej działania ukierunkowane na poprawę jakości relacji rodzinnych oraz działania w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki i przeciwdziałania przemocy domowej. Mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość zgłaszania się tam w sytuacjach kryzysowych i wymagających szybkiej interwencji a świadczona w ramach projektu pomoc w tym zakresie będzie bezpłatna i skierowana do rodzin z Siemianowic Śląskich – zarówno tych zagrożonych, jak i już dotkniętych przemocą a także do osób doświadczających trudności z radzeniem sobie z agresją.

Wszystkich chętnych i zainteresowanych skorzystaniem z powyższej oferty zachęcamy do zgłaszania się do Centrum dla Rodzin w godzinach od 9.00 do 15.00, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 17 (pokój numer 46) bądź telefonicznie do koordynatorów projektu – Pana Tomasza Sojki pod nr tel: 32 765 62 46 bądź do Pani Agnieszki Szymańskiej pod nr tel: 784 573 410.

Zapraszamy również do kontaktu z naszym Ośrodkiem, który wspiera działania MOPS w ramach powyższego projektu.

Zmiany organizacyjne dotyczące grupy wsparcia da osób doznających przemocy domowej – od teraz grupa otwarta przez cały rok!

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska oraz chcąc jeszcze bardziej otoczyć specjalistyczną pomocą i wsparciem …

Dzień Walki z Depresją

Na 23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją.  Przy tej okazji warto przypomnieć, że depresja to …

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

22 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, który obchodzony jest w Polsce już od 21 lat. W ramach jego …