Aktualności

Regionalnie o zdarzeniach masowych i katastrofach.

W dniu 21.11.2011r. w Siemianowicach Śląskich, w stylowych wnętrzach Willi Fitznera, odbyła się konferencja pod tytułem ”Interwencja kryzysowa w sytuacjach wypadków masowych i katastrof”. Data tego spotkania zbiegła się z piątą rocznicą tragicznych wydarzeń w kopalni Halemba. Konferencja została objęta patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Pana Jacka Guzego, a inicjatorem i organizatorem był zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, wspierany przez jednostki Urzędu Miejskiego.

Celem, który przyświecał organizatorom było zachęcenie do refleksji na temat form i zasad pomocy osobom poszkodowanym w katastrofach i wypadkach masowych, gdyż są to wydarzenia szczególnie trudne dla człowieka, niejednokrotnie odbijające się szerokim echem w jego dalszym życiu. W związku z powyższym do dyskusji zaproszono osoby, których działania przenikają sięw wyżej wymienionych sytuacjach, a więc przedstawicieli instytucji i służb miejskich, reprezentantów ośrodków interwencji kryzysowej z całego województwa oraz członków Sekcji Psychologów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Spotkanie swoim wystąpieniem otworzył Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta mgr inż. Dariusz Bochenek. Przypomniał on o ostatnich zdarzeniach masowych, którymi dotknięte zostały Siemianowice Śląskie. Zastępca Prezydenta podkreślił również istotę współpracy służb lokalnych oraz scharakteryzował działalność Ośrodka Interwencji w obliczu katastrof.

Wykłady wygłoszone przez kom. mgr Annę Kubicką – Tomczyk (koordynator Sekcji Psychologów KWP w Katowicach), mgr Aleksandrę Skwarę (mediator, psycholog PPP w Siemianowicach Śląskich) i mgr Lilianę Krzywicką (kierownik OIK w Katowicach) oparte głównie na bogatym doświadczeniu prelegentek, dotyczyły wielu aspektów pomocy ofiarom oraz współpracy różnego rodzaju służb interwencyjnych takich jak: Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, Szpital Miejski, Stacja Pogotowia Ratunkowego, Straż Miejska. Wykładowcy przedstawili tematykę zdarzeń masowych i katastrof z perspektywy wykonywanych zawodów, z punktu widzenia praktyków.

W kolejnej części spotkania, która miała charakter warsztatowy, udział wzięli kierownicy oraz pracownicy ośrodków zajmujących się interwencją kryzysową, a także przedstawiciele Sekcji Psychologów przy KWP w Katowicach. Warsztaty zaowocowały wymianą doświadczeń zawodowych w obszarze wypadków masowych i katastrof. Rozmowy toczyły się wokół zakresu i form wsparcia oferowanego ofiarom katastrof oraz potrzeby wsparcia samych interwentów w celu podniesienia efektywności pracy. Podkreślano istotę superwizji, możliwości odreagowania pracy w trudnych warunkach. Poruszano między innymi takie kwestie jak: procedury, regulaminy ośrodków interwencji w kontekście katastrof. Sytuacje niebezpieczne, na które może być narażony interwent, zakres działań i obowiązków poszczególnych pracowników, współpraca i podział zadań pomiędzy instytucjami i wiele innych.

Uczestnictwo w wydarzeniu pozwoliło na zdobycie wiedzy teoretycznej a także na podjęcie dyskusji, rozmowy. Możliwa stała się wymiana doświadczeń zawodowych, interwenci uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Wyciągnięte wnioski z pewnością pozwolą efektywniej organizować pomoc ofiarom katastrof w przyszłości W pracowniczej grupie warsztatowej padł pomysł na kontynuację spotkań na płaszczyźnie regionalnej, do tego będziemy zmierzać. Pozostaje mieć nadzieję, że podobne inicjatywy będą kontynuowane i spotkają się z równie licznym zainteresowaniem zaproszonych gości.

Rekrutacja trwa!

ŚWIETLICA                                                          działająca przy Ośrodku …

Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych

Stres? Przeciążenie? Obniżony nastrój? Kryzys w związku? Problemy rodzinne? Trudności wychowawcze? Strata? Nie radzenie …

ODWOŁANIE KONSULTACJI PRAWNYCH

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2023 r. konsultacje prawne są odwołane.